Zapewne wielu kierowców mogło zdziwić się, gdy stawka za ubezpieczenie OC ich pojazdów nagle wzrosła. Część osób z pewnością uznała, że to wina inflacji, ale rzeczywistość jest bardziej prozaiczna. Obowiązujące od 17 czerwca 2022 r. przepisy dały firmom ubezpieczeniowym dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) dotyczących uprawnień i wykroczeń (punktów karnych) kierowców, a towarzystwa ubezpieczeniowe z nowych uprawnień oczywiście chętnie skorzystały.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Dostęp ma tylko 10 firm. Ale obsługują one niemal cały rynek ubezpieczeń OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), za pośrednictwem którego dane z CEK trafiają do ubezpieczycieli, przypomina, że obecnie możliwość uzyskiwania informacji o uprawnieniach i punktach karnych kierowców posiada 10 zakładów ubezpieczeń. Rzecz w tym, że ich udział w rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC przekracza 85 proc.

- W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od uruchomienia usługi obsłużyliśmy ponad 49 milionów zapytań ze strony ubezpieczycieli o dane z Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym ponad 17 milionów o uprawnienia i 32 miliony zapytań o punkty karne. Natomiast w 2023 r. łączna liczba tych zapytań przekroczyła aż 283 miliony, z czego niemal 139 milionów zapytań dotyczyło uprawnień, a ponad 144 miliony — punktów karnych. To bardzo dynamiczny wzrost – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG.

O wysokości składki decydują nie tylko wykroczenia i uprawnienia

UFG potwierdza, że firmy ubezpieczeniowe mogą wykorzystywać uzyskane dane do wyliczania składek za ubezpieczenia komunikacyjne. To ma zapewnić większą dokładność w szacowaniu ryzyka, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że odbija się to na wysokości składki.

Warto przypomnieć, że informacje o punktach karnych i uprawnieniach są tylko jednym z elementów układanki, której ostatecznym efektem jest wysokość składki. W tym celu ubezpieczyciele korzystają również z bazy Ośrodka Informacji UFG, z której czerpią dane o historii ubezpieczeniowej kierowcy, m.in. liczbie ewentualnych zdarzeń, które pociągnęły za sobą konieczność wypłaty odszkodowania, a także o okresie posiadania ubezpieczenia OC i/lub AC. Tylko w ub.r. UFG obsłużył ok. 1,5 mld takich zapytań, a w rekordowych dniach przyjął i obsłużył ponad 11 mln zapytań dziennie.