Właśnie trafił do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia o bardzo skomplikowanej nazwie, którego zadaniem jest wyeliminowanie oszustw związanych z obliczaniem zbyt niskiej akcyzy na samochody sprowadzone z zagranicy. Pełna nazwa wspomnianego pakietu przepisów to „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy”. Ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy sprawią, iż będzie trudniej zaniżać wartość sprowadzonego samochodu, m.in. poprzez podanie nieprawdziwego roku jego produkcji. Obecnie w portalu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej nie ma informacji o roku produkcji samochodu osobowego, przez co dokument potwierdzający zapłatę akcyzy nie zawiera daty produkcji.

Ministerstwo proponuje, aby do deklaracji dodać rubrykę z rokiem produkcji danego samochodu oraz rozszerzenie informacji na potwierdzeniu zapłaty akcyzy o dane dotyczące wysokości zapłaconego podatku. Dzięki temu „nabywca używanego samochodu osobowego będzie miał możliwość porównania kwoty akcyzy zapłaconej od sprowadzonego samochodu osobowego do kwoty akcyzy znajdującej się w średniej wartości rynkowej nieuszkodzonego, podobnego pojazdu tej samej marki, tego samego modelu oraz rocznika, tzw. rezydualnej kwoty akcyzy”.

Z obowiązku podawania wysokości zapłaconej akcyzy będą zwolnieni oficjalni importerzy nowych samochodów, bo według pomysłodawców rozporządzenia „nie zachodzi ryzyko zaniżania wartości sprowadzanych pojazdów jak też sprowadzania samochodów uszkodzonych, których wartość znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej podobnego pojazdu”.

Obecnie obowiązujące stawki akcyzy to 3,1 proc. wartości dla pojazdu z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 oraz 18,6 proc. dla aut z większymi silnikami.

Poza wysokością akcyzy na potwierdzeniu mają dodatkowo znaleźć się pola: „Pojemność silnika (cm3)” oraz „Stan techniczny”, z odnośnikiem wskazującym, że w polu tym podaje się informację o treści „uszkodzony” albo „nieuszkodzony”. Zamieszczane w polu „Stan techniczny” informacje będą pobierane ze złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej AKC-U/S i pozwolą w prosty sposób ustalić, czy pojazd w chwili jego przywozu do Polski był uszkodzony czy nie.

Powyższe regulacje zwiększą ochronę interesów kupujących i mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.