Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, jakie zasady bezpieczeństwa aktualnie obowiązują na drogach i w samochodach w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia.

Na parkingach i MOP-ach również nowe wytyczne

Przydrożne parkingi i autostradowe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), znajdujące się przy drogach krajowych, to miejsca publiczne. W związku z tym obowiązują na nich nowe zasady wynikające z ostatnio przyjętego rozporządzenia. Oznacza to, że osoby wysiadające z auta muszą zakładać maseczki ochronne lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Niestosowanie się w takich miejscach do nowych wytycznych, może skończyć się mandatem w wysokości 500 zł.

Kiedy trzeba nosić maseczkę w samochodzie?

Obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży) dotyczy wszystkich podróżujących środkami publicznego transportu zbiorowego. Jeśli część pasażerska jest wyraźnie oddzielona , to wówczas kierowca nie musi zasłaniać twarzy.

Podobne zasady obowiązują w taksówkach i podczas przejazdów komercyjnych, np. Uberem albo Boltem. Zwykle jednak część przeznaczona dla kierującego taksówką nie jest stosownie zabezpieczona, więc kierowca jest także zmuszony do zasłonięcia twarzy.

Warto tu jednak przypomnieć, że jeśli jedziemy autem sami lub z rodziną, z która razem mieszkamy, maseczek podczas podróży nie musimy używać. Trzeba je jednak założyć za każdym razem, gdy w aucie podróżuje z nami inna osoba, z którą nie dzielimy gospodarstwa domowego.

Na budowach również obowiązują nowe zasady

Regulacje z nowego rozporządzenia dotyczą miejsc ogólnodostępnych. Place budów to miejsca z ograniczoną możliwością wstępu i nie są miejscami ogólnodostępnymi w rozumieniu rozporządzenia, więc do placów budów stosuje się dotychczasowe regulacje.

Oznacza to, że może tu przebywać więcej osób, ale pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych najlepiej korzystać rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp, a minimalny odstęp między stanowiskami pracy to 1,5 m.

Podczas transportu ludzi, materiałów i sprzętu muszą być zachowane nowe wytyczne i nakazy. Na przykład podczas dowozu pracowników na plac budowy, jeżeli w pojeździe przebywa więcej niż jedna osoba, usta i nos powinny być osłonięte zgodnie z zapisami rozporządzenia, które obowiązuje od czwartku 16 kwietnia. Także jeśli pracownicy są przewożeni pojazdami mieszczącymi więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) stosuje się te same zasady co w środkach transportu publicznego, czyli co drugie miejsce musi być wolne.