• Rząd chce, aby już w przyszłym roku została wprowadzona opłata rejestracyjna związana z poziomem emisji spalin samochodu
  • Wysokość opłaty ma być na tyle dotkliwa, aby prowadziła ona do eliminacji najstarszych samochodów spełniających najniższe normy emisji
  • Planowane jest także wprowadzenie podatku od posiadania samochodu
  • Problemy z realizacją kamieni milowych związanych z praworządnością nie oznaczają, że pozostałe kamienie milowe – w tym wprowadzenie podatku od samochodów – przestają obowiązywać
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Nowe podatki, które obciążą kierowców i właścicieli samochodów spalinowych, to jedne z kamieni milowych zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Rząd Mateusza Morawieckiego najpierw sam je zaproponował, a następnie zaakceptował razem z pakietem innych zobowiązań.

Planowane obciążenia mają być na tyle dotkliwe, aby doprowadzić do wyeliminowania z dróg najbardziej emisyjnych, najstarszych samochodów.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Najpierw opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna ma zostać wprowadzona najpóźniej do końca 2024 r. Opłata będzie uzależniona albo od emisji dwutlenku węgla, albo od emisji tlenków azotu. Przy założeniu, że o wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje emisja tlenków azotu, podstawą jej obliczania są normy Euro, które od lat stopniowo ograniczają dopuszczalną emisję tych substancji (pierwsza norma Euro I weszła w życie w 1993 r., kolejne wprowadzano co 4-5 lat). Ta opcja oznacza, że opłata rejestracyjna byłaby tym wyższa, im starszy samochód. Chodzi o to, aby z uwagi na wysokość opłaty rejestracyjnej opłacało się wybrać droższy, młodszy samochód, którego rejestracja kosztuje mniej.

W drugim wariancie (opłata uzależniona od emisji CO2) o wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje w praktyce zużycie paliwa określone w danych technicznych pojazdu (emisja CO2 jest wprost powiązana ze zużyciem paliwa). W przypadku starszych aut problemem jest jednak to, że w ostatnich latach zmieniały się sposoby pomiaru zużycia paliwa na potrzeby danych homologacyjnych.

Można przyjąć z dużą pewnością, że zwycięży wariant pierwszy: już pod koniec przyszłego roku rejestracja starego samochodu zostanie wyceniona na tyle wysoko, że wartość tych aut i sens ich kupowania radykalnie spadną.

Po opłacie rejestracyjnej podatek od posiadania pojazdu uzależniony od emisyjności

Oprócz jednorazowej (związanej z rejestracją samochodu) opłaty rząd Mateusza Morawieckiego zobowiązał się do wprowadzenie podatku od posiadania pojazdów. Wysokość podatku ma również zależeć od klasy emisji spalin i ma być jednym z elementów systemu podatkowego, który sprawi, że droższe samochody elektryczne staną się atrakcyjną finansowo alternatywą dla samochodów spalinowych, a nowsze samochody spalinowe będą atrakcyjną alternatywą dla starszych pojazdów.

Zobowiązania w KPO: można je pominąć?

Warto mieć na uwadze, że w praktyce zobowiązania obecnego rządu, nawet po zmianie premiera i niezależnie od wyniku wyborów, pozostają w mocy. Każdy kolejny rząd jest związany postanowieniami KPO i niezależnie od tego, czy będzie je popierał, czy też nie, musi wprowadzić je w życie.

Obecnie Polska ma największe problemy z wprowadzaniem kamieni milowych związanych z praworządnością. Odesłanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału konstytucyjnego nie oznacza jednak, że pozostałe kamienie milowe przestają obowiązywać. Nic z tych rzeczy – takie kamienie milowe jak podatki od samochodów to jedne z wielu zobowiązań, które rząd sam zaproponował albo zaaprobował i teraz ma obowiązek je wypełnić. Jeśli nie ten rząd, to kolejny.

Alternatywa są ogromne konsekwencje finansowe teraz i w przyszłości, których na dłuższą metę budżet państwa nie udźwignie.

Podatek od posiadania samochodu: czy znane są już konkrety?

Opłata rejestracyjna i podatek od posiadania samochodu to dla rządu Mateusza Morawieckiego, który je zaakceptował w ramach KPO, nie jest temat, którym chciałby się chwalić. Niemniej wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów prośbę o odpowiedź na kilka pytań związanych z planowanymi nowymi podatkami i gdy tylko odpowiedź nadejdzie, opublikujemy ją. Oto zadane pytania:

  1. Czy potwierdzają Państwo zamiar opodatkowania rejestracji samochodów z napędem spalinowym, począwszy od czwartego kwartału 2024 r. zgodnie z postanowieniami KPO?
  2. Czy znane są już założenia oraz wysokość podatku w związku z rejestracją samochodów spalinowych? Na jakim etapie są prace związane z wdrażaniem w/w podatku? 
  3. Czy potwierdzają Państwo zamiar wprowadzenia podatku od posiadania samochodu spalinowego, począwszy od 2026 r.? Czy są już prowadzone prace ukierunkowane na wdrożenie tego podatku? Na jakim są etapie?