Krakowska Strefa Czystego Transportu budzi niemałe kontrowersje. Jej kształt, który miałby obowiązywać od lipca 2024 r. wg projektu uchwały, miałby objąć całe miasto. Ponadto niewykluczone, że jej przyjęcie oznaczałoby w praktyce konieczność wymiany aż 250 tys. samochodów w Krakowie.

Więcej na ten temat można przeczytać w:

W imieniu mieszkańców Krakowa wystosowano petycję, w której wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec powstania Strefy Czystego Transportu. Apel skierowano do Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Klubu PiS w Radzie Miasta Krakowa, Włodzimierza Pietrusa, Przewodniczącego Klubu PO w Radzie Miasta Krakowa, Andrzeja Hawranka, Przewodniczącego Klubu Przyjazny Kraków w Radzie Miasta Krakowa, Jacka Bednarza, Przewodniczącego Klubu Kraków dla Mieszkańców w Radzie Miasta Krakowa, Łukasza Gibały oraz Przewodniczącego Klubu Nowoczesny Kraków w Radzie Miasta Krakowa, Michała Starobrata. Nad uchwałą (jak czytamy na stronie petycji) krakowscy radni mają głosować najprawdopodobniej 9 listopada.

Strona internetowa poświęcona petycji zachęca mieszkańców do podpisania się pod nią. Pojawiają się tam argumenty, że wbrew nazwie w projekcie tym wcale nie chodzi o transport publiczny, ale o prywatne samochody należące do mieszkańców oraz krakowskich przedsiębiorców, oraz że celem faktycznym (powstania strefy — przyp. red.) nie jest ograniczenie emisji, za którą ruch samochodowy odpowiada marginalnie, ale ingerencja w życie mieszkańców Krakowa i wymuszenie zmiany.

Twórcy petycji, którzy nie ujawnili na stronie swojej tożsamości (w informacji pod formularzem online znaleźć można jedynie informację, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi), postują także, że stworzenie strefy oznaczać będzie, że samochody dostępne będą jedynie dla osób bogatych oraz że Kraków jest miastem, w którym przeprowadza się eksperyment, wynikający z regulacji unijnych.

Aktualnie pod petycją podpisały się 683 osoby (stan na 4 listopada 2022 r. godz. 10.30)

Poniżej można przeczytać całą treść apelu:

Szanowni Panowie,

w związku z poddaniem pod procedowanie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, której skutki społeczne i ekonomiczne mogą być dla Mieszkańców, instytucji i podmiotów gospodarczych katastrofalne, wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec planów przyjęcia uchwały, prowadzącej do degeneracji ekonomicznej i społecznej miasta.

Preferowanie na terenie całego miasta pojazdów o napędzie elektrycznym sprowadza się do stopniowego wyrugowania transportu pojazdów zasilanych tradycyjnych paliwami, a tym samym do przebudowywania Krakowa do modelu miasta tworzonego dla ludzi bogatych i wrogiego wobec ludzi uboższych.

Wprowadzenie drastycznych przepisów, uderzających w większość posiadaczy i użytkowników pojazdów samochodowych, prowadzi do negatywnych konsekwencji, wynikających z ograniczenia dostępności komunikacyjnej całego miasta, w szczególności jego centrum, które już boleśnie odczuwa efekty działalności strefy płatnego parkowania.

Pomysł utworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie jest forsowany bez zbadania skutków ekonomicznych i społecznych takiej decyzji. Władze Miasta Krakowa nie podjęły się także wykonania rzetelnej analizy oddziaływania gospodarczego i wpływu wykluczenia olbrzymiej liczby użytkowników samochodów na dostęp do edukacji, usług społecznych, miejsc kultu religijnego, placówek służby zdrowia i zakładów usługowych.

Wypychanie Mieszkańców z centrum Krakowa to zgubny kierunek działania miejskiego samorządu, argumentowany ideologicznie, nieracjonalny i szkodzący rozwojowi miasta. Komunikacyjne zamknięcie Krakowa dla większości aut to uderzenie w osoby biedniejsze, starsze i osoby potrzebujące pomocy medycznej lub socjalnej, których nie stać na zakup drogich aut elektrycznych.

Działania władz Miasta Krakowa powodują, że samochody znów staną się dostępne tylko dla wąskich elit finansowych i osób mogących liczyć na przywileje w drodze odstępstw od przepisów procedowanej uchwały.

Mając na względzie podane powyżej argumenty, zdecydowanie protestuję przeciw przyjmowaniu przez reprezentantów Mieszkańców Krakowa aktów prawnych szkodliwych dla normalnego funkcjonowania organizmu miejskiego.

Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach, zwracam się do autora projektu uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, którym jest Prezydent Miasta Krakowa, o wycofanie szkodliwej uchwały z porządku obrad Rady Miasta Krakowa.

Jednocześnie wnioskuję do Radnych Rady Miasta Krakowa o nieprzyjmowanie wyżej wymienionej uchwały i odstąpienie od tworzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie w sposób określony w tym projekcie.

Z wyrazami szacunku