Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP w rozmowie z PAP podkreślił, że zmiany w przepisach ruchu drogowego, które wchodzą w życie w sobotę, są kolejnym etapem nowelizacji przepisów przyjętych w ubiegłym roku. "To drugi etap wdrażania regulacji, których część obowiązuje już od 1 stycznia 2022 r. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym" — zaznaczył policjant.

Policja ma priorytety

"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to priorytet działania policjantów ruchu drogowego, ale też cel przyświecający autorom zmian w przepisach. Wprowadzony od stycznia wyższy taryfikator, czyli rozporządzenie dotyczące wysokości grzywien nakładanych m.in. przez policjantów ruchu drogowego przynosi już pozytywne efekty" — stwierdził nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wskazał, że w stosunku do ubiegłych lat policjanci odnotowują mniejszą liczbę zdarzeń z najtragiczniejszym skutkiem. "To w tej chwili około 200 ofiar śmiertelnych mniej niż w ubiegłym roku, a przypomnę, że był to rok pandemiczny. Natomiast w tym roku ruch jest zdecydowanie większy z powodu sytuacji międzynarodowej i kierowców ze wschodu, którzy poruszają się po naszych drogach" — podał.

Wzmocnienie przepisów

"Od soboty, 17 września, obowiązujące od stycznia przepisy zostaną wzmocnione, przede wszystkim zmieniony zostanie sposób kasowania zgromadzonych punktów. Obowiązywać one będą przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia, a nie jak dotychczas przez rok. Ponadto nie będzie już szkoleń, po odbyciu których liczba punktów ulegała zmniejszeniu" — tłumaczył.

Kolejną ważną zmianą są tzw. warunki recydywy, czyli złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia. "Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy. Przypomnę też, że w sytuacjach najpoważniejszych policjant może odstąpić od ukarania kierującego mandatem i skierować sprawę do sądu, gdzie grzywny już od roku wynoszą do 30 tys. zł" — zaznaczył.

"Jeżeli mówimy o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przykładowo od 31 do 40 km/h dotychczas mandat wynosił 800 zł, w warunkach recydywy będzie to 1,6 tys. zł" — powiedział.

Podwójne karanie kierowców

Podwójne karanie w warunkach recydywy będzie też dotyczyć innych obszarów ruchu, takich jak na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi, niezachowania ostrożności, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty i tym podobnych uczestników ruchu.

"Dotyczyć też będzie omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wjeżdżania na torowisko przy zaporach, które są opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie, wjazdu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka" — wyliczył.

"Są to najbardziej poważne wykroczenia, które często kończą poważnymi wypadkami drogowymi" — dodał nadkomisarz. Wskazał, że to, czy nowe przepisy dotkną uczestników ruchu drogowego, zależy wyłącznie od nich.

Nawet 15 punktów karnych za jedno wykroczenie

W czwartek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dotyczące wysokości punktów nakładanych przez służby m.in. policję; zacznie obowiązywać w sobotę. "Od tego dnia będziemy mówić o maksymalnej liczbie 15 punktów karnych, które wiążą się z opisanymi sytuacjami oraz z wysokimi mandatami nakładanymi przez policjantów" — zaznaczył.

Policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał też PAP dane dotyczące wypadków na polskich drogach. "Od początku roku do połowy września odnotowaliśmy 15388 wypadków drogowych i jest to mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 192 wypadki i aż o 1135 zdarzeń mniej niż w roku 2020" — podkreślił.

Dodał, że w tym roku jest mniej ofiar śmiertelnych. W 2022 r. to 1317, w ubiegłym roku było więcej o 199 ofiar, a w roku 2020 aż 306 ofiar więcej. "Jednocześnie odnotowaliśmy też mniejszą liczbę osób rannych o 254 osoby niż w roku 2021 i o 890 mniej niż w roku 2020. W tej chwili liczba rannych wynosi 17914 osób" — przekazał.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Wskazał też, że policjanci zatrzymali dużo mniej kierowców, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, co skutkuje wysokim mandatem karnym i zatrzymaniem prawa jazdy. "Tych zdarzeń w stosunku do ubiegłego roku jest mniej o niemal 44 proc. W tym roku jest to 22995 przypadków, gdy w ubiegłym roku 40894 przypadki" — dodał nadkomisarz Robert Opas.

Przykładowe naruszenia i stawki punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 15 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 punktów
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 15 punktów
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 15 punktów
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 punktów
 • Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych – 15 punktów
 • Niezastosowanie się do: sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów
 • Niezastosowanie się do: sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o więcej niż 70 km/h – 15 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: od 61 do 70 km/h – 14 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: od 51 do 60 km/h – 13 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: od 41 do 50 km/h – 11 punktów
 • Naruszenie zakazu: objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów
 • Naruszenie zakazu: wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 punktów
 • Naruszenie zakazu: wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 punktów
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy, lub znaków drogowych – 15 punktów

Autor: Bartłomiej Figaj