• Maksymalna grzywna nałożona przez sąd za wykroczenie drogowe ma wynieść 30 tys. zł
  • Maksymalny mandat za pojedyncze wykroczenie drogowe miał już w grudniu wynosić 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – 6 tys. zł
  • Aż 8 tys. zł kary przewidziano dla właścicieli aut, które nie wskażą osoby, która kierowała pojazdem
  • Opóźnieniu ulega także wprowadzenie nowych zasad karania kierowców za pomocą punktów karnych
  • Jeszcze przez dłuższy czas trzeba będzie poczekać na wyższe stawki za OC dla osób, które są karane mandatami i punktami karnymi
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Pierwotny projekt ustawy przewidywał, że już 1 grudnia 2021 roku kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia drogowe będą karani z nieznaną dotąd w Polsce surowością. Do najpoważniejszych wykroczeń zaliczono omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, wymuszenie pierwszeństwa na pieszych, a także m.in. przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h – te wykroczenia miały być karane mandatem nie niższym niż 1500 zł, a w przypadku popełnienia wcześniej, w ciągu dwóch lat, innego poważnego wykroczenia – kwotą minimum 3000 zł.

1500 zł mandatu albo nawet dwa razy więcej!

Kwotę mandaty w wysokości 1500 zł ustalono początkowo – poza przekroczeniem prędkości – za następujące wykroczenia:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
  • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych

To jednak nie wszystko, bo za szereg wykroczeń przewidziano kary w wysokości minimum 1000 zł – np. za złamanie zakazu wyprzedzania. A np. za wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2000 zł.

Wyższe kary za jazdę bez uprawnień

Już od grudnia wyższe miały być kary za prowadzenie pojazdów be uprawnień. Dziś wciąż – jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy prawa jazdy (albo mamy prawo jazdy niewystarczającej kategorii), możemy wykpić się mandatem na poziomie 300-500 zł. Ustawa, która utknęła w parlamencie, przewiduje co najmniej 1500 zł za takie wykroczenie, a dodatkowo – zakaz prowadzenia pojazdów. Co ciekawe, karę do 1500 zł przewidziano za kierowanie bez uprawnień pojazdem innym niż mechaniczny – czyli np. rowerem.

Renty dla ofiar wypadków

Uchwalane przepisy przewidują też ułatwienia w uzyskiwaniu przez poszkodowanych rent i odszkodowań. Dużą zasługą Senatu jest poprawka, która wyklucza wstrzymywanie się przez ubezpieczycieli z wypłatą odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego – to nierzadko trwa latami!

Senat zmniejsza kary – ale tylko za niektóre wykroczenia

Wśród poprawek senatu jest zmniejszenie kary za przekroczenie prędkości o 30 km/h za pierwszym razem – z co najmniej 1500 do co najmniej 800 zł. Jednak pozostawiono karę 3000 zł dla kierowców, którzy popełnili takie wykroczenie po raz drugi w ciągu 2 lat. Dodano też karę za przekroczenie prędkości o mniej niż 30 km/h – od 400 do 800 zł.

Wyższe grzywny sądowe

Specjalnie dla kierowców i innych uczestników ruchu podniesiono maksymalne wysokości grzywien nakładanych przez sad – z 5000 do 30 000 zł! Grzywny w kodeksie wykroczeń przewidziane za wykroczenia "niedrogowe" nie zmieniły się i wynoszą wciąż do 5000 zł.

Łatwiej stracisz prawo jazdy!

Więcej punktów karnych i na dłużej – oto jedna z poważniejszych zmian dla kierowców popełniających wykroczenia – obecnie za wykroczenie drogowe można dostać maksymalnie 10 punktów karnych przy limicie 24 punktów dla kierowców ze stażem dłuższym niż rok i 20 dla początkujących. Obecnie punkty karne kasują się po roku. Plan był taki, aby za szereg poważnych wykroczeń kierowcy dostawali nawet 15 punktów, przy czym punkty karne nie będą kasować się po roku od popełnienia wykroczenia, a po dwóch latach od... zapłacenia kary!

Dużo mandatów – więcej zapłacisz za OC

Projekt przewiduje, że ubezpieczyciele będą mieli wgląd do rejestru mandatów i kary za wykroczenia, jakie otrzymał kierowca, będą podstawą do podwyższania stawek za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podstawa prawna — tak, jak i inne wymienione wcześniej zmiany — wejdzie w życie zapewne dopiero na początku przyszłego roku. Realnie na wprowadzenia w życie zasady "źle jeździsz — więcej płacisz" trzeba będzie poczekać jednak dłużej – wymaga to dostosowania systemu informatycznego przesyłającego dane pomiędzy CEPiK-iem a ubezpieczycielami.

Na razie cała ustawa po senackich poprawkach znajduje się w Sejmie, potem będzie czekać na podpis prezydenta.