• Zgodnie z Kodeksem drogowym kierowcy mają prawo parkować na drogach dla pieszych
  • RPO zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o ustosunkowanie się do postulatu dotyczącego zmiany przepisów i zezwolenia na postój na chodnikach jedynie w drodze wyjątku

Zgodnie z Kodeksem drogowym kierowcy mają prawo parkować na drogach dla pieszych. Co prawda możliwość ta obarczona jest wieloma ograniczeniami, ale co do zasady widok aut stojących na chodniku nikogo nie dziwi. Niestety, część kierowców ignoruje obowiązujące przepisy i parkując, zmusza pieszych do przeciskania się pomiędzy pojazdami, często negatywnie wpływając również na bezpieczeństwo pieszych, którzy np. muszą wchodzić na przejścia bezpośrednio zza zaparkowanych pojazdów, nie wspominając o konieczności ustępowania pierwszeństwa kierowcom jadącym po chodniku.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Parkowanie na chodniku ma być wyjątkiem, a nie normą

W związku z tymi negatywnymi i niebezpiecznymi sytuacjami do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wpłynęło pismo popierające postulaty zmiany zasad postoju samochodów na drogach publicznych. Postulaty zgłosił ruch społeczny "Miejska Agenda Parkingowa", który m.in. oczekuje znowelizowania art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym. Mowa o zapisach zezwalających na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 2,5 t przy zachowaniu zasad zatrzymania i postoju określonych w ustawie.

W ocenie autorów wniosku sytuację mogłaby poprawić zmiana, która zezwalałaby na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą odpowiednich znaków drogowych lub infrastruktury drogowej. Co więcej, autorzy chcieliby, aby dość powszechny dziś proceder parkowania całych pojazdów na chodnikach stał się wyjątkiem.

Przepisy zezwalają na postój aut, ale chodnik jest głównie dla pieszych

RPO zauważa, że chociaż ustawowa definicja "drogi dla pieszych" umożliwia zatrzymywanie i postój pojazdów na tej drodze, to nie zmienia to faktu, że głównym jej przeznaczeniem jest ruch pieszych. To oznacza, że pozostawione na chodnikach auta nie powinny utrudniać pieszym korzystania z dróg przeznaczonych właśnie dla nich. RPO przypomina, że tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu stanowi wykroczenie z art. 90 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO zwrócił się do Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o ustosunkowanie się do postulatu "Miejskiej Agendy Parkingowej". Oprócz tego BRPO chce uzyskać informację, czy w ocenie resortu infrastruktury proponowana zmiana przepisów art. 47 ust. 1 i 2 Kodeksu drogowego faktycznie spowoduje zauważalne zmniejszenie utrudnień dla pieszych korzystających z chodnika.