Niekiedy na drodze możemy spotkać znak, którego nie znamy. Często jest to spowodowane faktem, że znak ten jest bardzo rzadko spotykany, nowy lub po prostu nie dotyczy bezpośrednio wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ta ostatnia sytuacja dotyczy między innymi pomarańczowego znaku z liczbami i strzałkami, który znaleźć można przy niektórych mostach i wiaduktach w Niemczech.

Pomarańczowy znak w Niemczech: co oznacza?

Jak wspomnieliśmy, tego typu oznaczenie znaleźć można tylko przy niektórych wiaduktach oraz mostach. Wielu kierowców nie zna także jego znaczenia. To jednak nie dziwi, bo znak ten dotyczy tylko kierujących pojazdami wojskowymi i wskazuje na wojskową klasę obciążenia (MLC). MLC, czyli z angielskiego "Military Load Classification", to specjalna klasyfikacja wagowa stworzona dla wojskowych pojazdów NATO).

Zobacz też: Nietypowe znaki drogowe w Polsce

Liczby, które widnieją na znaku, odpowiadają konkretnym parametrom pojazdów, tj.:

  • MLC 40 - pojazdy gąsienicowe 36,3 tony, pojazdy kołowe 42,6 tony;
  • MLC 50 - pojazdy gąsienicowe 45,4 tony, pojazdy kołowe 52,6 tony;
  • MLC 80 - pojazdy gąsienicowe 72,6 tony, pojazdy kołowe 83,5 tony;
  • MLC 100 - pojazdy gąsienicowe 90,7 tony, pojazdy kołowe 104,3 tony;
  • MLC 120 - pojazdy gąsienicowe 108,9 tony, pojazdy kołowe 125,2 tony.

Masa nie jest jednak jedynym parametrem branym pod uwagę w tej klasyfikacji. Do klasy MLC wlicza się także takie informacje o rozstawie osi, szerokości i wysokości pojazdu, a także rodzaj napędu w przypadku pojazdów gąsienicowych.

Zgodnie z omawianym znakiem, pojazd, jak i most lub wiadukt mają swoje przypisane klasy MLC, dzięki czemu kierujący mogą określić, czy dany przejazd jest możliwy do wykonania. Strzałki na oznaczeniu określają natomiast, czy ruch może odbywać się w jednym, czy w dwóch kierunkach. Dla przykładu według znaku poniżej ruch pojazdów gąsienicowych dla klasy MLC 30 odbywać się może w obie strony, natomiast dla klasy MLC 50 tylko w jedną.

Znak z klasą obciążenia MLC Foto: Shutterstock/Jojoo64
Znak z klasą obciążenia MLC

Zgodnie z decyzjami Federalnego Ministerstwa Obrony oraz Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Transportu z 2009 roku, nie ma już obowiązku instalowania tego typu znaków.

Klasyfikacja MLC nie tylko w Niemczech

Do NATO należy także Polska, więc również w naszym kraju można spotkać znaki z klasą obciążenia MLC. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych, mosty i wiadukty w Polsce mogą być oznaczone znakami drogowymi o nazwach od W1 do W7. Wyglądem są bardzo zbliżone do ich niemieckich sąsiadów z różnicą w kolorze, który u nas jest jaskrawym żółtym.

Polski znak klasyfikacji obciążenia MLC Foto: Wikimedia commons/Paweł Grzywocz
Polski znak klasyfikacji obciążenia MLC