Opublikowane zmiany nie wprowadzają rewolucji w przebiegu kontroli drogowej. Od teraz w podpunkcie opisującym zasady zachowanie kierowcy podczas kontroli drogowej zastąpiono określenie “pojazd” na “pojazd silnikowy i motorower”, więc zasady zachowania kierowcy samochodu, motocykla, jak i motoroweru podczas kontroli drogowej są takie same. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Jak się zachować podczas kontroli?

Przede wszystkim kierujący zatrzymany przez policjanta lub innego funkcjonariusza najpierw musi zatrzymać pojazd oraz trzymać ręce na kierownicy. Trzeba się wsłuchiwać w polecenia kontrolującego, ponieważ dopiero na jego wyraźne polecenie kierowca może wyłączyć silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne. Ma obowiązek także umożliwić dokonania identyfikacji pojazdu poprzez udostępnienie komory silnika i innych miejsc w pojeździe.

W instrukcji przeczytać można również, że kierowca, jak i pasażer, może wyjść (wysiąść lub zsiąść) z pojazdu za zezwoleniem kontrolującego. Należy zwrócić uwagę, że pasażer także jest objęty instrukcją, zatem jeśli zechce opuścić pojazd, nie może tego zrobić w dowolnej chwili. Ponadto kierowcy jednośladów nie powinni zsiadać z motocykla lub motoroweru natychmiast po zatrzymaniu, obowiązuje ich także trzymanie rąk na kierownicy, co oznacza, że zdjęcie kasku również powinno odbywać się po poleceniu kontrolującego.

Przy okazji warto przypomnieć, że nieumundurowany policjant może nas zatrzymać do kontroli drogowej wyłącznie na obszarze zabudowanym.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Zmienione pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy

Nieznacznej zmianie uległo również pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. W pouczeniu, które znajduje się na drugiej stronie dokumentu, dopisano punkt piąty, który brzmi: “Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) oraz w art. 135 ust. 6 albo art. 135a ust. 7 ustawy.”.

Dotychczasowe pokwitowanie ma tylko cztery punkty i może być używane jedynie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie zmian w rozporządzeniu, tj. do 9.02.2023 r.

Kto może zatrzymać do kontroli?

Do kontroli drogowej może nas zatrzymać oczywiście policjant, ale także umundurowany strażnik gminny lub miejski, umundurowany strażnik leśny oraz funkcjonariusz Straży Parku, a także osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Pamiętajmy jednak, że aby kontrola mogła się odbyć, wszystkie osoby poza policjantami muszą mieć specjalne upoważnienie do kontroli drogowej.

Poza tym rozporządzenie zmieniło zasady ubiegania się o upoważnienie do kontroli drogowej. Od teraz wszystkich dotyczą te same zasady.