W Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawiły się dwa nowe rozporządzenia dotyczące zmian oznakowania na polskich drogach:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Nowe znaki drogowe informacyjne

Nowe znaki drogowe Foto: ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Nowe znaki drogowe

Zmiany dotyczą znaków drogowych informujących o punktach ładowania samochodów elektrycznych. Mogą być wiec bardzo pomocne dla użytkowników elektryków. W przypadku, kiedy kierowca będzie się zbliżał do punktu ładowania auta, znak drogowy będzie symbolizował dystrybutor energii elektrycznej z napisem "EV". Dzięki temu kierowca będzie pewien, że może tam doładować prąd.

Wśród znaków informacyjnych będą trzy nowości:

  • znak D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych", 
  • znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych", 
  • znak D-34b "zbiorcza tablica informacyjna" (z układem znaków jednorzędowych i dwurzędowych). 

Dalsza część tekstu pod podcastem

Znaki uzupełniające dla dróg ekspresowych

Ponadto pojawią się trzy znaki uzupełniające: F-14d, F-14e i F-14f. Mają one zastosowanie na drodze ekspresowej w celu poinformowania kierowcy o zbliżającym się pasie wyłączenia, czyli zjazdu z drogi ekspresowej. Mają one kolor zielony.

F-14e Foto: ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
F-14e

Znane już dzisiaj podobne znaki (F-14a-c), których tło jest niebieskie, będą stosowane na autostradach.