Zmiany mają na celu uporządkowanie stosowanego do tej pory oznakowania oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów w Prawie o ruchu drogowym.

Nowe będą tablice z oznaczeniem nowych limitów prędkości (znak D-39). Na grafikach pokazujących wygląd znaku poprawiono ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, autostradzie i drodze ekspresowej. To ukłon w stronę producentów znaków i osób określających organizację ruchu. Dotychczasowy wzór zupełnie nie odzwierciedla obowiązujących przepisów.

Tablica D-39 ograniczenia prędkości
Tablica D-39 ograniczenia prędkości

Inna będzie również zasada oznaczania postojów dla taxi. Początek miejsca przeznaczonego dla taksówek będzie wynikało ze znaku D-19 (postój taxi), a nie ze znaku D-20 (koniec postoju taxi). W rozporządzeniu jest także zapis o tym, że znak taxi powinien być dwustronny. Z jednej strony będzie znak D-19, a z drugiej D-20. Zmiany mają także ułatwić kierowcy ocenę odcinka zarezerwowanego na postój taksówek.

Kolejne modyfikacje dotyczą drogowskazów informujących o obiektach muzealnych i kulturalnych. Jeśli dana atrakcja znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, na znaku będzie umieszczony symbol UNESCO.

Zmiany dotyczą znaków:

  • E-9 - "drogowskaz do muzeum", 
  • E-10 - "drogowskaz do zabytku dobra kultury", 
  • E-11 - "drogowskaz do zabytku przyrody", 
  • E-22b - "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym", 
  • E-22c - "informacja o obiektach turystycznych". 

Zmodyfikowane oznakowanie nie sprawia, że kierowcy muszą się czegoś uczyć na nowo. Choć nie są to duże zmiany, być może kierujący przynajmniej będą już wiedzieli, gdzie zaczyna się i kończy postój taksówek. Za parkowanie w tych miejscach można przecież dostać mandat.