Problem z nawierzchnią na odcinku Kolno – Stawiski zauważono już w listopadzie 2022 r., podczas rutynowego przeglądu. Stwierdzono wówczas spękania podłużne oraz nierówności poprzeczne. W ciągu półtora roku prowadzono badania mające określić przyczyny uszkodzeń, a wykonawca odcinka opracował program naprawczy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Ostatecznie naprawa gwarancyjna, realizowana na koszt wykonawcy, obejmuje wymianę nawierzchni betonowej na dwóch odcinkach jezdni prawej (kierunek Szczuczyn) w rejonie wiaduktu nad drogą powiatową Górki Sypniewo – Rogienice. Na obu odcinkach o łącznej długości około 114 metrów, beton zostanie skuty, a miejsca oczyszczone i odpowiednio przygotowane do dalszych prac. Następnie zostanie ułożona nowa nawierzchnia z betonu cementowego.

Naprawa trasy S61 - organizacja ruchu w czasie remontu

Zmiany w organizacji ruchu obejmują przeniesienie ruchu na jedną jezdnię pomiędzy tzw. przejazdami awaryjnymi. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Obie strony ruchu będą oddzielone tablicami kierującymi, tzw. sierżantami. W czasie trwania remontu niedostępny będzie MOP Górki Wschód.

Na pozostałej części zamkniętego odcinka spękania podłużne zostaną usunięte przy zastosowaniu preparatów epoksydowych.

Prace na S61 potrwają do połowy lipca

Według planów wykonawcy, prace potrwają 45 dni roboczych (do połowy lipca). Czas realizacji może jednak ulec wydłużeniu ze względu na warunki pogodowe, które wpływają na proces układania nawierzchni z betonu cementowego.

Po zakończeniu prac na jezdni w kierunku Stawisk likwidacja rys nastąpi na jezdni w kierunku Łomży.

W maju ubiegłego roku, również na gwarancji, wykonawca naprawiał szczelinę poprzecznej dylatacji nawierzchni betonowej na tym samym odcinku S61 - pomiędzy miejscowością Karwowo a początkiem obwodnicy Stawisk.