Powoli, ale dość konsekwentnie coraz to nowe fragmenty dróg zostają objęte odcinkowym pomiarem prędkości (OPP). Rozwiązanie to jest najskuteczniejszym sposobem egzekwowania ograniczeń prędkości. W przeciwieństwie do stacjonarnych fotoradarów, po minięciu których wielu kierowców znowu przyspiesza, OPP zmusza do stosowania się do limitu na praktycznie całym odcinku objętym pomiarem.

OPP w Mikołowie już mierzy prędkość

Niemal wszystkie działające już OPP potwierdziły swoją skuteczność. Tak samo zapewne stanie się też na fragmencie drogi krajowej DK44 w Borowe Wsi będącej częścią Mikołowa, na którym od końca kwietnia br. wprowadzono odcinkowy pomiar prędkości.

Nowy OPP w woj. śląskim ma długość 1,3 km i obejmuje fragment, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ten odcinek pełni rolę najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy Mikołowem i Gliwicami. Jak przypomina radio ESKA, trasa ta jest chętnie wykorzystywana przez kierowców z woj. śląskiego.

Inne trzy OPP w woj. śląskim działają, kolejny czeka na uruchomienie

Mapa dostępna na stronie CANARD-u, operatora odcinkowych pomiarów prędkości, pokazuje, że w woj. śląskim OPP działają ponadto w trzech miejscach. Ten w Tarnowskich Górach na drodze nr 11 ma długość ok. 1 km, a samochody osobowe mogą poruszać się tutaj z prędkością 90 km/h.

Kolejny zlokalizowany jest w Wilczy w gminie Pilchowice i obejmuje 2,2 km drogi z ograniczeniem prędkości do 90 km/h. Ostatni OPP działa w Gorzycach na drodze nr 78. W tym ostatnim przypadku dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, a prędkość pojazdów mierzona jest na odcinku o długości 850 m.

Radio ESKA informuje, że w woj. śląskim praktycznie gotowy jest także odcinkowy pomiar prędkości na DTŚ pomiędzy Katowicami i Chorzowem. Na razie jednak system nie działa, co ma związek z prowadzonym remontem wiaduktu na tej trasie.