Jeżeli nie będzie już żadnych przeszkód, możliwe, że budowa autostradowej obwodnicy Częstochowy zostanie ostatecznie zakończona w czerwcu 2023 r. Jest to prawdopodobny scenariusz, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała nowego wykonawcę, firmę Strabag, którego zadaniem będzie wykonanie pozostałych do zrealizowania prac na 20-kilometrowym odcinku Częstochowa Północ — Częstochowa Blachownia.

Wybór nowej firmy podyktowany był tym, że w kwietniu 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umowy tego odcinka autostrady A1 z przyczyn leżących po stronie ówczesnego wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini). W związku z tym w grudniu 2021 r. ogłoszono przetarg, w którym wystartowały cztery firmy. Zwycięski Strabag złożył najkorzystniejszą ofertę — wycenił realizację zadania na 86 mln 870 tys. 987,89 zł — i to ta firma dokończy budowę.

Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo:

W przypadku braku odwołań do podpisania umowy może dojść w czerwcu br., a wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy od daty podpisania umowy (do tego czasu nie wlicza się okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca).

Po podpisaniu umowy Strabag będzie miał do wykonania jeszcze szereg prac. Złożą się na nie m.in.:

  • roboty wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
  • wykonanie dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
  • dokończenie robót melioracyjnych,
  • przebudowa skrzyżowania DK46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego.

Ponadto nowy wykonawca dobuduje trzecie pasy ruchu o długości niemal 1,8 km, które znajdą się po wewnętrznej stronie istniejących jezdni. GDDKiA precyzuje, że pasy będą zaczynały się ok. 700 m przed wiaduktem autostradowym (WA352) nad linią kolejową, a zakończą się w rejonie węzła Częstochowa Północ.