Co ważne, badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność nowego materiału. Ekoasfalt redukuje substancje emitowane przez pojazdy spalinowe oraz związki powstające wskutek ogrzewania domów paliwami konwencjonalnymi. W komorze reakcyjnej Politechniki Gdańskiej wykazano redukcję m.in. tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (LZO) na poziomie 40 proc., a rakotwórczego benzo(a)pirenu na poziomie 25 proc. To wyniki lepsze od innych produktów dostępnych na rynku.

– powiedziała prof. Anna Zielińska-Jurek z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Teraz przyszła kolej na testy w prawdziwym świecie. Lokalizację do budowy doświadczalnego odcinka wybrano nieprzypadkowo. Miejscowość Kajkowo k. Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) leży w pobliżu dróg ekspresowych S5 i S7 i znajduje się w niej dużo osiedli domów jednorodzinnych bez ogrzewania gazowego. To świetne miejsce do sprawdzenia skuteczności wynalazku w warunkach rzeczywistej eksploatacji.

Odcinek z nowym ekoasfaltem ma długość 1 km, badania potrwają rok. Dane będą zbierane za pomocą czujników do pomiaru poziomu zanieczyszczeń, umieszczonych bezpośrednio przy drodze, oraz z próbek pobranych z nawierzchni i przekazanych do laboratorium.

Po uzyskanych wynikach zapadnie decyzja, czy oczyszczający asfalt zostanie wdrożony do produkcji i zacznie pojawiać się również na innych drogach w Polsce.

Ładowanie formularza...