Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka podsumował ubiegłoroczne inwestycje i zakupy dla policji. "W roku 2020 polska policja zakupiła 1219 sztuk sprzętu transportowego, spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa, komfortu pracy funkcjonariuszy oraz ochrony środowiska, o łącznej wartości przeszło 227 mln zł" - powiedział Ciarka.

Nowe radiowozy, transportery i inne pojazdy

W zeszłym roku policja kupiła 517 samochodów osobowych oznakowanych, w tym m.in.: 101 samochodów typu kombi van z przedziałem dla zatrzymanych oraz 76 samochodów o napędzie hybrydowym, z czego 20 sztuk typu plug-in, 267 samochodów osobowych nieoznakowanych, w tym 6 aut RD-Video (do ścigania i nagrywania piratów drogowych - PAP), oraz 58 samochodów osobowych terenowych oznakowanych i nieoznakowanych.

Kupiono również 116 furgonów patrolowych, 206 furgonów wypadowych, 4 furgonów nieoznakowanych, oraz 23 pojazdy specjalistyczne, w tym m.in.: 3 transportery opancerzone, 5 armatek wodnych (zostaną dostarczone w 2021 r.). Zakupiono też 15 pozostałych pojazdów jak samochody ciężarowe, autobusy, minibusy oraz 26 motocykli.

"Ponadto, w roku 2020 kontynuowano wprowadzanie kolejnych praktycznych zmian w specyfikacjach technicznych dla pojazdów służbowych policji. Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego, poprawienie komfortu służby w pojazdach policji, a także widoczności oraz rozpoznawalności oznakowanych pojazdów policyjnych" - tłumaczył policjant.

Policyjne zakupy w 2020 roku – nie tylko samochody

Wskazał, że w zeszłym roku policjanci kupili 68 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II na łączną kwotę 1 982 268,00 zł. "Urządzenia do pomiaru prędkości są stale i intensywnie wykorzystywane przez patrole ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach kraju" - podał.

Policja kupiła także 65 przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Sensor IV CM w. 71.11 za łączną kwotę 267 832,50 zł. "Zakup przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu podyktowany jest przede wszystkim koniecznością utrzymania pełnej gotowości tego typu sprzętu, a co za tym idzie wyeliminowania ze służby przyrządów przestarzałych, niesprawnych i wyeksploatowanych" - wyjawił.

Podkreślił również, że w zeszłym roku policja otrzymała trzy nowoczesne śmigłowce typu Bell-407GXi wyposażone w system obserwacji lotniczej. "Zakończono także prace związane z przedłużeniem okresu eksploatacji śmigłowca W-3A Sokół ponad resurs techniczny z modernizacją łączności wymaganą przepisami lotniczymi. Wykonanie prac umożliwia użytkowanie śmigłowca w Policji do 2025 r." - dodał.

"W ramach wyposażenia jednostek policji w sprzęt i oprogramowanie Biuro Łączności i Informatyk KGP w 2020 r. kupiło: 703 komputerów stacjonarnych, 180 laptopów, 651 urządzeń wielofunkcyjnych, 1549 drukarek, 521 Mobilnych Terminali Noszonych (MTN), 4334 telefonów IP i 321 szt. oprogramowania biurowego" - wyliczył rzecznik policji.