• Od 2018 r. ilość kolizji spowodowanych przez Polaków za granicami państwa regularnie spada
  • Jest coraz więcej zdarzeń powodowanych nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach
  • Najwięcej szkód polscy zmotoryzowani spowodowali w 2021 r. na terenie Niemiec — ponad 50 proc.
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie Onetu

Według Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi powodują na zagranicznych drogach 165 zdarzeń dziennie. Tradycyjnie najwięcej kolizji pojazdów z polskimi tablicami ma miejsce na drogach: Niemiec, Francji, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii. W całym 2021 r. Polacy byli sprawcami 60,1 tys. kolizji i wypadków poza własnym krajem.

Statystyki PBUK Foto: PBUK
Statystyki PBUK

Trzy czwarte kolizji miało miejsce w tych pięciu krajach

Najwięcej szkód polscy zmotoryzowani spowodowali w 2021 r. na terenie Niemiec — ponad 50 proc. ogółu zdarzeń za granicą. Na drogach Francji wyrządzili 8,6 proc. szkód, we Włoszech - 8,3 proc., w Holandii - 5,8 proc., a w Wielkiej Brytanii - 4,7 proc. W tych pięciu państwach kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi byli sprawcami 78 proc. wszystkich kolizji i wypadków, jakie nasi zmotoryzowani powodowali poza Polską.

Statystyki PBUK Foto: PBUK
Statystyki PBUK

Brak poczucia odpowiedzialności i nadmierne przekonanie o własnych umiejętnościach

2021 r. był kolejnym okresem z rzędu, kiedy to liczba wypadków i kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi poza granicami kraju spadła. W szerszej perspektywie, od 2018 r., liczba szkód wyrządzonych przez naszych zmotoryzowanych spadła o 20 proc. Bez wątpienia największy wpływ na to zjawisko miało zmniejszenie ruchu naszych pojazdów poza granicami kraju, w związku z pandemią koronawirusa, obostrzeniami dotyczącymi podróżowania i zamknięciem granic. Taką opinię wyraził Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Statystyki PBUK Foto: PBUK
Statystyki PBUK

Znowu więcej sprawców wypadków bez OC

Zdarzenia powodowane nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach to na ogół rezultat braku wyobraźni tych Polaków, którzy osiedlają się w innych krajach, ale nie przerejestrowują swoich aut. Pomimo spadku liczby wypadków i kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami, wzrosła liczba zdarzeń spowodowanych przez kierujących bez ważnego ubezpieczenia OC. W 2021 r. PBUK zarejestrowało aż 694 nowe zgłoszenia dotyczące tego rodzaju szkód.

Zdaniem prezesa PBUK kierowcy niewykupujący OC zazwyczaj postępują tak umyślnie, mając błędne przekonanie o swojej bezkarności. Tak wynika z doświadczeń PBUK z ostatnich lat. Jednak owo poczucie bezkarności jest całkowicie zgubne. Trzeba bowiem pamiętać, że powodując wypadek, nie tylko poniesie się karę, przewidzianą przez lokalne prawo, niekiedy wielokrotnie wyższą niż w Polsce, ale także trzeba będzie z własnej kieszeni pokryć koszty naprawy wyrządzonych szkód. Często obejmują one zarówno naprawę pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia, jak też leczenie i rehabilitację osób, które w nim ucierpiały. W skrajnych przypadkach sprawcy finansują ustanowione przez sądy dożywotnie renty dla poszkodowanych