Oficjalny termin ukończenia inwestycji podany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad to koniec sierpnia 2020 r. Pod koniec września ub.r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zapowiedział zaś, że budowa POW jest zrealizowana w 70 proc., zostanie zakończona w sierpniu, a do użytku inwestycja zostanie oddana pod koniec 2020 roku.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa uważa, że to niemożliwe. "Moim zdaniem będzie opóźnienie i każdy, kto był na terenie inwestycji, wie, że wykonanie w terminie jest niemożliwe - to widać nawet okiem laika. Zakres prac do wykonania jest zbyt duży, żeby wykonawca wyrobił się do końca sierpnia" - zaznaczył.

Zobacz także: nowe znaki na polskich drogach - ma być jednolicie i intuicyjnie

Kempa wskazuje również na komunikaty wysyłane ostatnio przez GDDKiA, z których wynika możliwość opóźnienia. "Komunikaty GDDKiA wskazują na to, że wykonawca POW - firma Astaldi porusza w roszczeniach kierowanych do inwestora kwestie finansowe i terminowe" - dodał.

Obwodnica Warszawy - droga S2
Obwodnica Warszawy - droga S2

Małgorzata Tarnowska z GDDKiA, pytana przez PAP o termin zakończenia prac, odpowiedziała, że zostanie on ustalony po rozpatrzeniu wniosku Astaldi. "Termin zakończenia kontraktu jest uzależniony od rozpatrzenia roszczeń złożonych przez wykonawcę robót" - wyjaśniła.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś poinformował PAP, że trwają rozmowy inwestora, czyli GDDKiA, z wykonawcą POW, jednak jest za wcześnie, żeby podać czas ewentualnego opóźnienia. "Trzeba pamiętać, że realizacja inwestycji drogowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, podczas którego mogą się pojawiać nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na termin zakończenia prac. Na obecnym etapie, kiedy nie zostały jeszcze przeanalizowane i rozpatrzone wszystkie złożone roszczenia, jest za wcześnie na określenie ostatecznych terminów ukończenia poszczególnych odcinków lub fragmentów obwodnicy" - powiedział Huptyś.

Zobacz także: droga S10 z Warszawy do Szczecina, połączy się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej

Jak poinformowała GDDKiA, na ursynowskim odcinku POW roboty są realizowane od zachodniego wlotu tunelu do ul. Braci Wagów, od wschodniego wlotu do ul. Rosoła, a także od Braci Wagów i Lanciego do alei Komisji Edukacji Narodowej. Trwa wiele prac, m.in. żelbetowych, budowa kanalizacji deszczowej, montaż studni wodomierzowej i próba ciśnieniowa.

Południowa Obwodnica Warszawy to odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 18,5 km, realizowany w Warszawie w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa i Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska i Białegostoku. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, całkowity koszt inwestycji to 4,4 mld zł.