Przedsięwzięcie to jest popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). Akcja ukierunkowana jest na dążenie do założeń zgodnych z "Wizją Zero" – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. W ramach akcji policja będzie prowadziła działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem “Żyj i pozwól żyć innym”.

Organizatorzy podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg. Do projektu Roadpol Safety Days może dołączyć każdy, składając deklarację znajdującą się na stronie akcji.

Kampania będzie również promowana na ekranach LED rozmieszczonych między innymi przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych pokazując spot reklamujący akcję.