• Dotychczas suma rat leasingowych w minimalnym stopniu przewyższała cenę samochodu – czasem tylko o jeden procent
  • Podwyżki stóp procentowych spowodowały że wielu przedsiębiorców z miesiąca na miesiąc zacznie płacić wyższe raty leasingowe za swoje samochody
  • Przedsiębiorcom w związku z tym rosną koszty, a te mogą zrekompensować sobie tylko poprzez podwyżkę cen swoich usług albo towarów
  • Kolejne podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie staną się powodem kolejnych rekalkulacji rat leasingowych – czytaj: podwyżek
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu

W ostatnich latach leasing samochodów w firmach był po pierwsze, dobrym "generatorem kosztów" zmniejszającym zobowiązania podatkowe, a po drugie, rodzajem niskooprocentowanego kredytu. Przykładowo, biorąc auto w leasingu na trzy lata, można było liczyć nawet na "leasing 101 proc.". To oznaczało, że koszty leasingu liczone jako suma wpłaty wstępnej i rat leasingowych wynosiła tylko 101 proc. Owszem, w przypadku leasingu zawsze dochodzą dodatkowe koszty, opłaty za rejestrację auta, za zgodę na wybór własnego ubezpieczyciela itd., niemniej trzeba to powiedzieć jasno: tak tanich kredytów na samochody w praktyce nie ma i nigdy nie było! Warto dodać, że wielu przedsiębiorców jeszcze do niedawna miało prawo liczyć na to, że atrakcyjne raty leasingowe nie zmienią się do końca trwania leasingu.

Niestety, teraz widać, że jest inaczej – raty rosną tak samo jak raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Pismo z informacją o podwyżce rat Foto: Auto Świat
Pismo z informacją o podwyżce rat

Rosną raty leasingowe: dlaczego?

Na podwyżkę rat leasingowych swoich klientów zdecydowała się m.in. firma Toyota Leasing Polska. Klienci tego leasingodawcy otrzymali pismo następującej treści:

"Informujemy, że w następstwie decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych podjętych w październiku i listopadzie 2021 r. wzrosła wartość wskaźnika Wibor 1M (tj. Warsaw Interbank Offered Rate) stanowiącego stopę bazową, na podstawie której ustalana jest wysokość Rat Leasingu. Biorąc powyższe pod uwagę Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. (…) dokonała analizy wskaźnika Wibor 1M i stwierdza zaistnienie przesłanek do rekalkulacji wysokości Raty Leasingu. (…) W związku z powyższym Finansujący dokonał w dniu 1 grudnia 2021 r. rekalkulacji wysokości Raty Leasingu."

Podobnych firm mogą spodziewać się także klienci innych firm leasingowych. W przeciwnym wypadku realny koszt leasingu, biorąc pod uwagę poziom inflacji, byłby zdecydowanie ujemny!

Tak dobrze jednak nie będzie. Umowy leasingu skonstruowane są zwykle tak, że niewielkie podwyżki stóp procentowych i powiązanych z nimi wskaźników nie wpływają na wysokość rat, ale większe podwyżki – a z takimi mamy do czynienia – już tak. Przedsiębiorcy nie będą mieli innego wyjścia, jak doliczyć do ceny swoich usług i produktów dodatkowe koszty.

Jaka to podwyżka?

Podwyżka rat Foto: Auto Świat
Podwyżka rat

Jeśli, przykładowo, rata leasingu wynosiła dotąd ok. 2,5 tys. zł, to po podwyżce może wynieść nieco ponad 2590 zł. Niby niedużo, ale jeśli ktoś ma więcej aut albo wyższe raty, zaczyna to mieć znaczenie. I można się domyślić, że to nie koniec podwyżek stóp procentowych i nie koniec podwyżek rat.

Ładowanie formularza...