• Rozporządzenie rozszerzające uprawnienia straży miejskiej do nakładania mandatów wchodzi w życie 30 sierpnia
 • Straż miejska będzie karać mandatami za zbyt wysoką prędkość i za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym podczas jazdy m.in. hulajnogą elektryczną po chodniku
 • Nowe przepisy przewidują także możliwość karania przez straż miejską mandatami zbyt szybko jadących rowerzystów
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

30 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji rozszerzające uprawnienia straży miejskich. Jest bardzo krótkie: do spisu wykroczeń, za których popełnienie straż miejska ma prawo karać poprzez nałożenie mandatu, dodano nowy art. 86a Kodeksu wykroczeń. Mówi on o karze za nieprzestrzeganie niektórych obowiązujących od 20 maja przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Chodzi o sytuację, gdy z powodu braku innej drogi kierujący hulajnogą elektryczną albo UTO korzysta z chodnika lub drogi dla pieszych:

Jak łatwo zauważyć, przepis dotyczy też osób jadących rowerem.

Hulajnogi elektryczne - którą drogą wolno jechać i jaka jest dozwolona prędkość?

 • Podstawową drogą przeznaczoną dla jadących na hulajnogach elektrycznych jest droga dla rowerów albo pas ruchu dla rowerów. Na takiej drodze można jechać maksymalnie 20 km/h.
 • Jeśli nie ma drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów, na hulajnodze elektrycznej można jechać po jezdni z maksymalną prędkością 20 km/h, ale tylko w sytuacji, gdy maksymalna dozwolona prędkość na jezdni nie jest wyższa niż 30 km/h.
 • Jeśli nie ma drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów, a maksymalna dozwolona prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km/h, hulajnogą elektryczną można jechać po chodniku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Umownie przyjmuje się, że prędkość piechura to 6 km/h.
 • Korzystając z chodnika, jadący na hulajnodze elektrycznej ma obowiązek przepuszczać pieszych.
 • Jadąc hulajnogą po chodniku szybciej niż porusza się pieszy, albo nie ustępując pierwszeństwa pieszym, narażamy się na mandat. Ponieważ nie jest to wykroczenie umieszczone w taryfikatorze mandatów, obowiązują widełki 20-500 zł. W przypadku rozpatrywania sprawy przez sąd maksymalna grzywna wynosi 5000 zł.

Deskorolki elektryczne, jednokołowce i inne – którą drogą wolno jechać i jaka jest dozwolona prędkość?

 • Zasady korzystania z deskorolek elektrycznych, monocykli i podobnych pojazdów (określonych w przepisach jako UTO – urządzenia transportu osobistego) są podobne do zasad obowiązujących osoby jadące na hulajnogach elektrycznych z zastrzeżeniem, że na UTO nie wolno poruszać się po jezdni. A zatem: drogą pierwszego wyboru jest droga dla rowerów, a gdy jej nie ma, można jechać po chodniku albo po drodze dla pieszych.
 • Na drodze dla rowerów maksymalna dozwolona prędkość wynosi 20 km/h, na chodniku – prędkość zbliżona do prędkości pieszego (ok. 6 km/h).
 • Na chodniku albo na drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pieszym.

Inne zakazy związane z jazdą na hulajnogach elektrycznych i UTO

 • Nie wolno kierować w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości.
 • Nie wolno ciągnąć lub holować innych pojazdów, a także osób na wrotkach, sankach, itp.
 • Nie wolno przewozić innej osoby albo zwierzęcia.
 • Nie wolno czepiać się pojazdów.
 • Nie wolno jeździć bez karty rowerowej albo dowolnego prawa jazdy (nie dotyczy osób pełnoletnich i dzieci w strefie zamieszania pod opieką osób dorosłych).