Tak mogła brzmieć rozmowa właściciela automobilu (czyli samochodu) z mechanikiem w pierwszych latach XX wieku, a więc ponad sto lat temu. Czy wiecie, co miał zrobić mechanik?

Słownictwo motoryzacyjne zmieniało się tak, jak i sama motoryzacja. Początkowo nazwy były wprost przenoszone z obcych języków (najczęściej francuskiego i niemieckiego), potem spolszczane. Wiele nazw pochodziło także od nazwy firmy, która produkowała daną część czy podzespół.

Proponujemy quiz ze znajomości nazw stosowanych w motoryzacji kilkadziesiąt lat temu.