• Od połowy 2024 r. obowiązkowym stanie się system ADDW, którego zadaniem jest monitorowanie uwagi kierowcy podczas jazdy
  • Na początku system trafi do nowych typów pojazdów, dwa lata później wyposażane będę wszystkie nowe auta oferowane w UE
  • System będzie działał od prędkości 20 km/h i w przypadku wykrycia rozproszenia uwagi wyśle ostrzeżenia wizualne, dźwiękowe i/lub dotykowe

Cel, jak zawsze, jest szczytny. Każdego roku na europejskich drogach dochodzi do tysięcy wypadków, w których giną tysiące osób. Przyczyną części z nich jest brak uwagi ze strony kierowców. Mnóstwo osób zamiast prowadzeniem samochodu zajmuje się szeregiem innych czynności, np. pisaniem/czytaniem SMS-ów, przeglądaniem internetu, a nawet czytaniem gazet.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Nowy system monitorowania uwagi kierowcy już od lipca 2024 r.

Unia Europejska, chcąc osiągnąć cel zapisany w tzw. wizji zero (zero ofiar na europejskich drogach), cały czas zmierza w kierunku ograniczania swobody kierowania samochodami. Czyni to poprzez wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań, które mają czuwać nad bezpieczeństwem kierowców i pasażerów aut oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Efektem jest mnogość obowiązkowych systemów bezpieczeństwa, które albo ostrzegają kierującego o potencjalnym niebezpieczeństwie, albo, przejmując wręcz kontrolę nad pojazdem, same reagują na niebezpieczeństwo.

Do już obecnego w nowych pojazdach pakietu rozwiązań z zakresu ochrony pasażerów wkrótce dołączy kolejne. Część nowych aut jest już wyposażona w elementy niezbędne do jego działania. Mowa o zaawansowanym systemie, który będzie monitorował, czy kierowca nie odwraca uwagi od prowadzenia pojazdu. To rozwiązanie idzie o krok dalej niż system rozpoznawania zmęczenia kierowcy.

Wiadomo już, że system ADDW będzie obowiązkowy dla wszystkich nowych typów pojazdów kategorii M i N od 7 lipca 2024 r. W każdym nowym pojeździe kategorii M i N system ten będzie obowiązkowy od 7 lipca 2026 r.

Wystarczy 3,5 sekundy, żeby system przywołał kierowcę do porządku

Propozycja europejskiego regulatora wskazuje, że system ADDW ma automatycznie włączać się już od prędkości 20 km/h, przy czym producenci samochodów mogą we własnym zakresie obniżyć ten próg. Obecne zapisy przewidują jednak możliwość wyłączenia przez kierowcę ostrzeżeń wysyłanych przez ADDW bądź systemu ADDW. Co ważne, rozwiązanie to ma działać zarówno w dzień, jak i w nocy.

Aktywny system ADDW będzie monitorował, gdzie patrzy kierowca. Skierowanie wzroku poza kluczowy obszar na ponad sześć sekund automatycznie wzbudzi ostrzeżenie. Ale stanie się tak tylko wtedy, gdy pojazd jedzie z szybkością nie wyższą niż 50 km na godz. Po jej przekroczeniu wystarczy odwrócić wzrok od drogi na 3,5 sekundy, aby system zadziałał.

Unijni decydenci chcą, żeby w przypadku wykrycia rozproszenia uwagi system wysyłał kierowcy ostrzeżenie wizualne oraz dźwiękowe i/lub dotykowe. Projekt przewiduje, że intensywność ostrzeżeń może wzrastać do czasu, gdy kierowca z powrotem skieruje wzrok na drogę przed pojazdem. Co istotne w tym przypadku, nie wystarczy spojrzeć na drogę na ułamek sekundy.