Policja do 1 października nie dostanie nowych druków do wypisywania mandatów kredytowanych, a od tego momentu stare stracą ważność. W tym dniu skończy się czteromiesięczny okres przejściowy, w którym drogówka mogła stosować stare bloczki mandatowe.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, nowe druki mają być m.in. dostosowane do nowych form płatności grzywny oraz wydłużonych terminów. Na odcinkach C, D i E ma pojawić się pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym". Ponadto doprecyzowano też opis pola z wykroczeniem – pojawiła się formułka „zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną wykroczenia” oraz nowa treść pouczenia na odcinku C.

Nowe wzory miały dostarczyć Izby Skarbowe, ale już wiadomo, że nie sprostają temu zadaniu w ustawowym terminie. Wszystko jednak wskazuje na to, że kierowcy nie unikną mandatów po 1 października. Rozwiązaniem patowej sytuacji ma być kolejna nowelizacja rozporządzenia.

Według informacji podanych przez dziennik Rzeczpospolita, do rządowego centrum legislacji wpłynął już odpowiedni projekt nowelizacji. Znalazł się w nim zapis wydłużający ważność dotychczasowych wzorów druków do 36 miesięcy od momentu nowelizacji przepisów.