Na razie jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w każdym kierunku pozostanie budowana właśnie Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Licząca 9,85 km długości trasa prowadzi od ronda w Łanach, gdzie łączy się z już funkcjonującą obwodnicą Łany — Żerniki Wrocławskie, do łącznicy Długołęka, która prowadzi do autostradowej obwodnicy Wrocławia.

Serwis tuWroclaw.com, który udostępnił film z przejazdu budowaną Wschodnią Obwodnicą Wrocławia, precyzuje, że w pobliżu skrzyżowań droga została poszerzona o dodatkowe pasy umożliwiające skręt w lokalne drogi. Ponadto wzdłuż trasy zarezerwowany jest pas terenu, który w razie potrzeby zostanie wykorzystany na dobudowanie drugiej jezdni.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest już niemal gotowa. Równocześnie z pierwszymi odbiorami trasy, drogowcy domalowują ostatnie znaki i montują sygnalizację świetlną. To dlatego, że na obwodnicy oprócz dwóch rond (skrzyżowania z drogami Kiełczówek — Dobrzykowice i Kiełczów — Śliwice) zaplanowano także dwa skrzyżowania (z ulicą Wrocławską w Kiełczowie oraz z lokalną drogą Długołęka — Mirków), na których będzie działała sygnalizacja świetlna.

Wszystkie prace związane z wykończeniem nowo budowanej obwodnicy mają zakończyć się w listopadzie br. Z kolei jego otwarcie zaplanowane zostało na 20 grudnia 2022 r. Jeszcze wcześniej, 5 grudnia, ma zostać udostępniony inny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który prowadzi od ronda w Żernikach Wrocławskich do ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu.