Droga w przyszłości będzie stanowiła trasę dojazdową. Objazd ma 900 m, po czym samochody wracają na starą drogę nr 47.

Etap prac

Zaawansowanie prac na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wynosi 40 proc. W ramach robót drogowych wykonywane są wykopy w gruncie skalistym w Rdzawce, Klikuszowej i Lasku. Nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni powstaje w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku i Nowym Targu.

Droga na tym odcinku będzie dwujezdniową drogą ekspresową, jej długość ma wynosić 16 km, a pomiędzy będą cztery węzły drogowe: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe. W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt oraz zostanie przebudowana infrastruktura techniczna.

Najdłuższy wiadukt, który powstanie w Nowym Targu, będzie miał 850 m długości, a kolejny w miejscowości Lasek, będzie miał prawie 690 m długości. Zakończenie budowy planowane jest pod koniec 2023 r.

Ładowanie formularza...