Serwis autoDNA, świadczący usługi informacyjne na temat historii pojazdów używanych, zaprezentował dane, które obrazują, jak wyglądała sytuacja na polskim rynku aut "z drugiej ręki" w 2022 r. A ta nie napawa optymizmem, bo jeśli chodzi o skalę przerejestrowań na nowego właściciela oraz pierwsze rejestracje samochodów osobowych z importu w ubiegłym roku nastąpił dwucyfrowy spadek.

Załamanie wywołane wojną w Ukrainie i problemami z dostępnością komponentów

Oczywiście wpływ na ten niekorzystny obraz miały zarówno ograniczenia w dostępności komponentów niezbędnych do produkcji aut, jak i niepewność związana z wojną w Ukrainie, która spowodowała, że wielu klientów swoje plany związane z wymianą lub zakupem auta używanego przesunęły się na dalszy plan.

Przerejestrowania samochodów używanych krajowych na nowego właściciela - 2022 r Foto: autoDNA
Przerejestrowania samochodów używanych krajowych na nowego właściciela - 2022 r

Widać to na podstawie suchych danych. W ciągu całego 2022 r. liczba krajowych przerejestrowań samochodów używanych spadła do poziomu 640 tys. pojazdów. Oznacza to spadek o 29 proc. w porównaniu z 2021 r. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku rejestracji sprowadzonych aut, bo tu można już mówić o prawdziwym załamaniu. W 2022 r. Polacy sprowadzili 963 tys. pojazdów, czyli o aż 39 proc. mniej niż w 2021 r.

Przerejestrowania wcześniej zarejestrowanych w Polsce samochdów z importu - 2022 r Foto: autoDNA
Przerejestrowania wcześniej zarejestrowanych w Polsce samochdów z importu - 2022 r

Samochody coraz droższe, także te "z drugiej ręki"

Ten znaczny spadek aut "z drugiej ręki" to pokłosie mniejszej dostępności nowych samochodów. Musząc dłużej czekać na odbiór pojazdu u dealera, właściciele rzadziej pozbywają się dotychczas użytkowanych egzemplarzy. A to bezpośrednio przekłada się na spowolnienie przy wymianie parku aut używanych na rynkach zachodnioeuropejskich.

Przerejestrowania pojazdów łącznie pochodzenia krajowego oraz z importu - 2022 r Foto: autoDNA
Przerejestrowania pojazdów łącznie pochodzenia krajowego oraz z importu - 2022 r

Swoje dołożył również wzrost cen nowych samochodów, oczywiście również będący konsekwencją problemów z dostępnością komponentów do produkcji nowych aut. W efekcie część ludzi mniej chętnie zaczęła myśleć o wymianie pojazdów na nowe, a to ograniczyło podaż używanych egzemplarzy i wywindowało ich ceny do nienotowanego jeszcze poziomu.

Rozpatrując już sam polski rynek, największy udział w rynku aut używanych miało pięć województw — dolnośląskie, mazowieckie, małopolski, śląskie i wielkopolskie — które odpowiadały za niemal 60 proc. wszystkich przerejestrowań używanych aut krajowego pochodzenia oraz 51 proc. w przypadku aut z importu.

Źródło: autoDNA