10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, dostosowując prawo do rozwiązań, które obowiązują w Unii Europejskiej.

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe będą mogły odbywać się przez internet. E-learning ma przyspieszyć i ułatwić szkolenia. Możliwość przeprowadzania nauki przez internet otrzymają ośrodki, które prowadzą działalność odpowiednio długo, a także spełniają wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry. Dodatkowo takie ośrodki będą musiały prowadzić zajęcia nieobjęte e-learningiem. Aby można było przeprowadzać szkolenie on-line, potrzebna będzie zgoda wojewody, która będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie.

Wprowadzona zostanie także cyfryzacja dokumentów kandydata na kierowcę. Dzięki tej zmianie zostanie mocno ograniczona możliwość podrabiania dokumentów, a badania lekarskie i psychologiczne będą w wersji elektronicznej.

Kierowcy, którzy nie mają możliwości otrzymać polskiego prawa jazdy, będą zobowiązani do posiadania karty kwalifikacji kierowcy. Dokument ten będzie potwierdzał uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na tym stanowisku. Nowelizacja przewiduje także cofnięcie świadectwa kwalifikacji zawodowej, jeśli wojewoda uzna, że świadectwo zostało wydane niezgodnie ze stanem faktycznym.

Zmiany dotyczą także możliwości uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie C i C+E oraz D i D+E. Od tej pory każdy kierowca zawodowy, który będzie miał udokumentowane co najmniej 10 lat doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego, a w przypadku kategorii D i D+E międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób komunikacją miejską, będzie mógł zostać instruktorem.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.