GDDKiA działa na rzecz elektromobilności w Polsce. Ogłoszony został przetarg na dzierżawę nieruchomości, na których powstaną ogólnodostępne stacje ładowania elektryków. Wyłoniony operator będzie odpowiedzialny za dostarczanie usług ładowania na tych stacjach. Przetarg obejmuje Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach A1, A2, A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 i S19.

Ładowarki w nowych miejscach na głównych drogach

Dzierżawcy wyłonieni w przetargu będą musieli zbudować stację ładowania dla pojazdów elektrycznych osobowych i ciężarowych, w 15. miejscach. Stacje muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

Przetarg obejmuje MOP zlokalizowane przy:

  • Autostradzie A1: Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,
  • Autostradzie A2: Ciosny Północ i Południe,
  • Autostradzie A4: Prószków i Krajków Północ,
  • Drodze ekspresowej S3: Lisiny Wschód i Zachód,
  • Drodze ekspresowej S7: Zbójecka Góra,
  • Drodze ekspresowej S8: Ochędzyn i Niwiska,
  • Drodze ekspresowej S19: Kamień Wschód i Zachód.

Umowy dzierżawy będą zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Obok ładowarek będą mogły stać automaty vendingowe lub sklepy samoobsługowe, aby uatrakcyjnić świadczone usługi.

GDDKiA oczekuje na oferty do 15 marca 2024 r. Następnie zostanie wyłoniony zwycięzca przetargu, z którym zostanie podpisana umowa.