Zaprezentowana aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 r. zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Koncern ma zamiar rozbudować sieć sprzedaży i integrację oferty produktów energetycznych i gazowych. W zakładanym okresie (do 2030 r.) w Europie Środkowej pod marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Przy czym sieć grupy będzie rozwijała się przede wszystkim za granicą.

W zakresie tego samego segmentu największe przyspieszenie zakładane jest jednak w aktualizacji strategii w zakresie paliw alternatywnych. W ramach tych planów grupa chce zwiększać dostępność paliw alternatywnych. Zakłada budowę 10 tys. ładowarek do samochodów elektrycznych. Powstać mają one głównie w Polsce, Niemczech i Czechach. Liczba ta jest 10-krotnie wyższa, niż firma zakładała jeszcze dwa lata temu. Orlen planuje także rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.