Adolf Hitler jako pionier autostrad. To tylko mit propagandowy

Promowanie budowy autostrad stało się jednym z czynników, który miał umocnić władzę Hitlera. Uśmiechnięci robotnicy na nagraniach z tego okresu byli podstawieni, a prawda o zmniejszaniu bezrobocia w ówczesnych Niemczech czy militarne znaczenie autostrad okazało się mitem. W dodatku do 1941 roku zbudowano około 3800 km dróg tego rodzaju czyli połowę planowanych inwestycji.

Katalog Samochodów Auto Świat