2007 roku. Wypełnia się go w przypadku, gdy nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku do urzędu skarbowego należy dostarczyć oprócz formularza PCC-3 formularz PCC-3A. Zawiera on informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni np. na umowie kupna-sprzedaży.Tu znajdziesz i wydrukujesz formularz PCC3A