• W strefie ruchu obowiązują przepisy Kodeksu drogowego
  • Wjeżdżając do strefy ruchu, opuszczamy drogę publiczną

Co do zasady strefę ruchu można ustanowić na drodze wewnętrznej lub na większym obszarze złożonym z dróg wewnętrznych. Mijając znak D-52 możemy więc być pewni, że znajdujemy się na drodze wewnętrznej. Jest to jednak szczególna droga wewnętrzna.

Na zwykłej drodze wewnętrznej (prawie) nie ma zasad. A w strefie ruchu?

Znak D-52: strefa ruchu Foto: Auto Świat
Znak D-52: strefa ruchu

Problem z drogami wewnętrznymi jest taki, że poza pewnymi wyjątkami nie obowiązuje na nich Kodeks drogowy: wprawdzie nie wolno na nich powodować zagrożenia, nie wolno kierować po alkoholu, ale np. nie obowiązują na nich standardowe zasady pierwszeństwa. Zanim więc wymyślono strefy ruchu, policjanci niechętnie interweniowali w takich miejscach, gdy np. wzywani byli do kolizji. Strefa ruchu to co innego: tu obowiązują zasady ruchu drogowego takie jak na drogach publicznych, policja oraz straże gminne mogą bez przeszkód interweniować.

Już z pierwszego artykułu Prawa o ruchu drogowym dowiadujemy się, że:

A zatem: wjeżdżając na teren, na którym wyznaczono strefę ruchu, stosujemy się do zasad opisanych w Kodeksie drogowym.

Najważniejsze zasady w strefach ruchu: czy je znasz?

W praktyce w strefach ruchu, które najczęściej są parkingami, najbardziej przydaje się znajomość następujących zasad ruchu:

  • pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony
  • kierujący pojazdem jest obowiązany przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować przy tym szczególną ostrożność
  • Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. "Przepis ten stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym, ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni"

Oznacza to, że gdy dojdzie do kolizji, podczas cofania jednego z pojazdów, domyślnie winny jest kierowca jadący do tyłu; na typowym parkingu pod sklepem piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami w każdej sytuacji; jeśli nie ma znaków drogowych (choć mogą być) obowiązuje zasada "prawej ręki". Jeśli są znaki, stosujemy się do znaków – także poziomych.

Typowe wykroczenia kierowców w strefach ruchu: jakie mandaty, ile punktów karnych?

  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 1500/3000 zł + 10 punktów karnych
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 1500/3000 zł + 8 punktów karnych

Wyjazd ze strefy ruchu – to musisz wiedzieć koniecznie

Wyjeżdżając ze strefy ruchu, wjeżdżamy na drogę publiczną, a zatem włączamy się do ruchu. Mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu poruszającym się drogą publiczną – pojazdom i pieszym.

Znak D-53: koniec strefy ruchu Foto: Auto Świat
Znak D-53: koniec strefy ruchu