Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak zdrowy rozsądek i umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza.

Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: na zdjęciu widzimy znak B-43 – "strefa ograniczonej prędkości”.

Znak ten różni się od zwykłego ograniczenia prędkości obowiązującego do najbliższego skrzyżowania tym, że czerwona tarcza znaku namalowana jest na kwadratowej, białej tablicy, a nie jest "normalnym", okrągłym znakiem zakazu.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych wyjaśnia:

Możemy przyspieszyć dopiero po wyjeździe ze strefy, który zawsze jest oznakowany.