Czy widoczny znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: A

Wyjaśnienie: widoczny na zdjęciu znak nosi symbol A-5 i nazywa się "skrzyżowanie dróg". Pytanie zawiera cytat wprost zaczerpnięty z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które mówi:" § 5. 1. Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami".

Po ludzku mówiąc, taki znak ostrzega przed zbliżaniem się do skrzyżowania równorzędnego, na którym obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, w tym najczęściej mająca w takim wypadku zasada, że pierwszeństwo przejazdu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

Nie ma przy tym znaczenia, która z przecinających się dróg droga jest "większa", a która "mniejsza".

Warto jednak wiedzieć, że nie przed każdym skrzyżowaniem równorzędnym ustawiony jest znak A-5. Zasada "prawej ręki" obowiązuje na skrzyżowaniach, na których nie ma znaków drogowych ani sygnalizacji świetlnej, nie ma jednak wymogu ostrzegania kierowców o zbliżaniu się do takiego skrzyżowania.

Sytuację komplikuje przecięcie się drogi, którą jedziemy, z drogą np. wewnętrzną. Takie przecięcie dróg nie jest skrzyżowaniem i jeśli poruszamy się drogą publiczną, nie mamy obowiązku ustępować pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z drogi wewnętrznej, choćby nawet nadjeżdżały z prawej strony.