• Nie wszystkie samochody mogą parkować na chodniku, nawet w miejscach, gdzie prawo teoretycznie tego nie zabrania. Problem z tym zapisem w prawie mogą mieć przede wszystkim właściciele SUV-ów, choć nie wszystkich
  • Czterema kołami na chodnik nie wolno wjeżdżać samochodem innym niż osobowy — niezależnie od jego masy
  • Znak zakazu zatrzymywania się dotyczy także chodnika

Dowolnym rodzajem pojazdu samochodowego, jednak o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 2,5 tony, wolno wjeżdżać na chodnik kołami przedniej osi albo jednego boku (ważne: nie wolno stać na chodniku kolami tylnej osi). W praktyce oznacza to, że wieloma dużymi SUV-ami czy busami na chodnik wjeżdżać nie wolno — warto przed zaparkowaniem zerknąć w dowód rejestracyjny swojego pojazdu: jaka wartość widnieje w rubryce F.2 "dopuszczalna masa całkowita".

Parkowanie na chodniku — są ograniczenia

  • Szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych musi być taka, by samochód nie utrudniał im ruchu i nie może być mniejsza niż 1,5 metra.
  • Zakaz zatrzymywania się lub postoju obowiązuje także na chodniku, chyba że napis na tabliczce pod znakiem mówi inaczej.
  • Pojazd umieszczony na chodniku przednią osią nie może hamować ruchu na jezdni.
Parkowanie na chodniku - czy jest dość miejsca dla pieszych? Foto: Wojciech Denisiuk / Auto Świat
Parkowanie na chodniku - czy jest dość miejsca dla pieszych?

Parkowanie na chodniku samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 2,5 tony można parkować czterema kołami na chodniku — wzdłuż ulicy lub tyłem do niej. Z formalnego punktu widzenia samochód osobowy to taki, który ma stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli zatem auto zarejestrowane jest jako np. "samochód ciężarowy", to czterema kołami na chodniku parkować nie może i to niezależnie od swojej masy. Samochód inny niż osobowy może parkować na chodniku tylko w wyznaczonych miejscach. Gdy parkujemy na chodniku czterema kołami, obowiązują nas te same ograniczenia, które obowiązują samochody parkujące na chodniku dwoma kołami: obowiązek pozostawienia odpowiedniej ilości miejsca dla pieszych (minimum 1,5 metra) i konieczność przestrzegania znaków drogowych dotyczących tej strony drogi, po której się znajdujemy.

Parkowanie na chodniku — zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju

Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się Foto: Auto Świat
Znak B-36 Zakaz zatrzymywania się

Zakaz zatrzymywania oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu po tej stronie drogi, na której znak został ustawiony. Ponieważ chodnik należy do drogi, to znak zakazu dotyczy także chodnika, chyba, że tabliczka umieszczonam pod znakiem pozwala na zatrzymywanie się na chodniku. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy miejsc wyznaczonych do zatrzymywania się i postoju — np. oznakowanych zatoczek parkingowych. Jeśli chodzi o znak B-35 "zakaz postoju", to oznacza on zakaz postoju dłuższego niż minutę — chyba, że na tabliczce pod znakiem podany jest inny limit czasowy.

Znak B-35 Zakaz postoju - zakazuje postoju dłuższego niż minutę, chyba że tabliczka pod znakiem podaje inny limit czasowy Foto: Auto Świat
Znak B-35 Zakaz postoju - zakazuje postoju dłuższego niż minutę, chyba że tabliczka pod znakiem podaje inny limit czasowy