Na program z budżetu centralnego przeznaczono prawie 109 mln zł.

Na dwie dotychczasowe edycje programu (lata 2009 i 2010) budżet państwa przeznaczył na Opolszczyźnie prawie 109 mln zł. Dzięki temu w województwie wybudowano, przebudowano lub wyremontowano ponad 226 km dróg lokalnych. Na rok 2011 planowane jest kolejne 46 mln 225 tys. zł.

Edycja 2009 przyniosła w tym regionie ponad 97 km nowych dróg, na które z budżetu państwa wydano prawie 34 mln zł. Najwięcej z programu pozyskał Namysłów - na budowę drogi w północnej części miasta wydano 3 mln 790 tys. zł; wśród powiatów najbardziej zyskał Brzeg - ponad 3 mln 170 tys. Najdłuższe odcinki nowych dróg powstały w gminie Pokój - prawie 4 km i w powiecie brzeskim - ponad 10 km.

Edycja 2010 to łącznie prawie 130 km dróg, przy dotacji ponad 46 mln zł. Najwięcej pieniędzy wśród gmin przeznaczono dla Nysy na budowę dwóch ulic (3 mln 309 tys.); wśród powiatów największa inwestycja to remont ważnej dla Opola ulicy Piastowskiej w centrum miasta, za ponad 7 mln zł.

"Z programu do tej pory skorzystało 80 proc. gmin i wszystkie powiaty Opolszczyzny. Teraz rozpoczynamy nabór wniosków do kolejnej edycji, która zakończy się w 2011 roku" - powiedział wojewoda Ryszard Wilczyński.

Z programu nie skorzystało 15 opolskich gmin. Trzy z nich nie uzyskały dofinansowania, a reszta nie starała się o pieniądze z budżetu.

"Trudno jednoznacznie określić, dlaczego te gminy nie brały udziału w programie. Być może problemem dla nich jest brak przygotowanych projektów lub brak środków na zagwarantowanie 50 proc. wkłady własnego" - tłumaczył dyrektor wydziału zarządzania funduszami europejskimi w opolskim urzędzie wojewódzkim Radosław Miążek.

Nowa edycja programu, która ma zakończyć się 31 grudnia 2011 r., daje większe szanse na dotacje gminom, które ucierpiały w wyniku majowej powodzi. "W ocenie wniosków te gminy, których infrastruktura drogowa ucierpiała w powodzi, dostaną dodatkowe 10 punktów na 40 możliwych do zebrania" - zapowiedział wojewoda.

Oceniając wnioski gmin i powiatów do programu, pod uwagę brane są: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu (maksymalnie 15 punktów); spójność drogi z wniosku z siecią dróg w województwie (10 punktów); współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (5 punktów). W edycji 2011 dochodzi do tego maksymalnie 10 punktów za straty powodziowe.

Wojewoda zapowiedział, że nagrodzi gminę i powiat, które najlepiej skorzystały z programu w latach 2009-2011. "Wybierzemy najlepsze realizacje - te, które wywołały największy efekt. Nie będzie to z pewnością nagroda finansowa, bo wojewoda nie ma takich możliwości, ale wyróżnienie, które przysporzy zwycięzcom prestiżu" - zaznaczył.