Oferty przetargowe można było składać do 7 lutego 2022 r. Zadaniem projektantów jest opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz uzyskanie decyzji środowiskowych. Przetarg podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek drogi S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast druga dotyczy pozostałej części S10 oraz fragment S50 w granicach województwa mazowieckiego.

Droga S10 odcinek A1-OAW Foto: GDDKiA
Droga S10 odcinek A1-OAW

Drogi S10 i S50 - GDDKiA analizuje oferty

W pierwszej części przetargu, dotyczącej S10 od autostrady A1 do granicy województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło osiem ofert w kwocie od 7 mln 900 tys. zł do 24 mln 500 tys. zł. Budżet przewidziany przez drogowców na ten odcinek wynosi 12 mln 600 tys. zł.

W drugiej części przetargu, która dotyczy mazowieckiej trasy S10 oraz S50 na odcinku skrzyżowania z S7 na wysokości Przyborowic zgłosiło się osiem firm. Oferty opiewają na kwoty od 13 mln 700 tys. zł do 40 mln 500 tys. zł, z kolei budżet GDDKiA to 25 mln 800 tys. zł.

W tym momencie drogowcy muszą wyłonić zwycięzców przetargu. Po przeprowadzeniu analiz ofert i wskazaniu najkorzystniejszej, jeśli nie będzie odwołań, podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji możliwe będzie w II kwartale 2022 r. Na realizację zadania zwycięzca będzie miał 44 miesiące, w tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac jest przewidywane na 2026 r.

Drogi S10 i S50 - Zakres prac

Wykonawcy muszą przygotować dokumentację zawierającą przebieg dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 i odcinka S50 Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) pomiędzy połączeniem z S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na północ od Warszawy. Wydanie Decyzji środowiskowej dla omawianych odcinków pozwoli na rozpoczęcie realizacji drogi.