• Nowy projekt przewiduje, że na przejazdach każdej kategorii będą musiały być m.in. szlabany
  • Przed przejazdami kolejowymi zarządca będzie mógł umieścić dodatkowe elementy, takie jak: progi zwalniające, tablice o zmiennej treści, linie wibracyjne czy dodatkowa kolorystyka nawierzchni drogi 
  • Zmiany mają być wprowadzone na skutek zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych po wypadku z udziałem 18-letniej kursantki, która zginęła na przejeździe podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt rozporządzenia ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przejazdów kolejowo-drogowych poprzez zwrócenie większej uwagi kierowcy na otoczenie oraz dodatkowe systemy ostrzegania o przeszkodzie na torach.

Każdy przejazd z rogatkami

Jeden z nowych przepisów nakaże wyposażenie przejazdów kategorii D w takie same urządzenia i oznaczenia, jakie są stosowane na przejazdach kategorii A, B lub E, co w praktyce oznacza, że przejazdy tego typu będą musiały być wyposażone m.in. w szlabany. Teraz przejazdy tego typu są oznaczone krzyżem św. Andrzeja, czasem obecny jest również znak STOP.

Przejazdy kategorii A mają zawsze dróżnika, który odpowiada za ich otwieranie i zamykanie, przejazdy kategorii B mają ruch kierowany przez automatyczne systemy wyposażone w rogatki i sygnalizację, natomiast kategoria E to przejścia przez tory, które mogą być wyposażone w sygnalizację świetlną, rogatki, barierki czy labirynty.

Dodatkowo zarządca drogi będzie mógł oznakować przejazd za pomocą znaków lub tablic o zmiennej treści, linii wibracyjnych, dodatkowej kolorystyki nawierzchni drogi czy progów zwalniających.

W projekcie podkreślono, że tego typu dodatkowe elementy zwracają uwagę kierowców i wpływają na zwiększenie koncentracji, co zapobiega jeździe na pamięć. Ponadto zastosowanie linii spowalniających (wibracyjnych), progów zwalniających lub dodatkowej kolorystyki nawierzchni drogowej może zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zwiększenie czujności i bardziej ostrożne przejechanie przez przejazd kolejowy.

Przejazd kolejowy Foto: Nowaczyk / Shutterstock.com
Przejazd kolejowy

System wykrywania przeszkód na przejazdach

Co także istotne, w rozporządzeniu ma znaleźć się zapis, który umożliwi stosowanie nowoczesnych metod wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowo-drogowych, do których należą m.in.: pętle indukcyjne, system LIDAR, radar, obrazowanie termiczne w podczerwieni czy też czujniki ultradźwiękowe. Dzięki temu, jeśli na torach pojawi się przeszkoda, zostaną zaalarmowane lokalne centra sterowania ruchem kolejowym, których personel podejmie decyzje o zatrzymaniu lub nie, nadjeżdżającego pociągu. System mógłby także informować samego maszynistę o takiej sytuacji lub wyświetlać na najbliższym semaforze sygnał "stój", przez co pociąg musiałby się zatrzymać przed przejazdem.

Ponadto rozporządzenie określiłoby bezwzględny obowiązek zapewnienia widoczności czoła pociągu z 5 m i 10 m, a w przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie widoczności z 10 m, należy określić prędkość pociągów, przy której spełnione są warunki widoczności z tej odległości.

Zmiany przez wypadek

Projekt powstał w wyniku zaleceń, jakie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała po wypadku, który miał miejsce pod koniec sierpnia 2018 r. na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. W zdarzeniu zginęła 18-letnia kursantka, która zdawała egzamin na prawo jazdy. Wtedy prowadzony przez nią samochód zatrzymał się na przejeździe, w który uderzył potem pociąg. Egzaminator zdążył uciec z samochodu.

Projekt przewiduje, że zmiany będą musiały być wprowadzone w ciągu pięciu lat od wejścia w życie rozporządzenia. W przypadku realizowanych już inwestycji, dla których rozstrzygnięto przetargi na udzielenie zamówienia na projekt lub wykonawstwo, będą stosowane przepisy dotychczasowe. Inwestor będzie mógł jednak złożyć stosowny wniosek i wtedy zastosowane będą nowe rozwiązania.