Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zakończyło się drążenie dwunawowego tunelu na odcinku drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą. Obiekt o roboczej nazwie TS-26 ma długość ok. 2,3 km i zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. Na tym odcinku trasy S3 powstaje jeszcze jeden tunel, TS-32, który znajduje się w pobliżu miejscowości Gostków i ma długość ok. 320 metrów.

Droga S3 - to nie jedyny tunel na tej trasie

Właśnie wydrążony tunel stanie się najbardziej spektakularnym obiektem inżynieryjnym na powstające drodze S3. Jego budowa zaczęła się w grudniu 2020 r. od strony portalu południowego i w marcu 2021 r. od strony północnej. Całość konstrukcji składa się z nawy lewej (wschodniej) o długości 2,30 km oraz nawy prawej (zachodniej) o długości 2,27 km. Ponadto wykonawca ma wybudować osiem poprzecznych przejść ewakuacyjnych oraz przejazd awaryjny w środku tunelu. Jak przekazała GDDKiA, "tunel wydrążony został metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian tunnelling method, pol. Nowa austriacka metoda), która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość".

Drugi z tuneli budowanych w ciągu drogi S3 na odcinku Bolków — Kamienna Góra powstaje w tzw. otwartym wykopie (technologia Cut & Cover). Najpierw powstał wykop sięgający poziomu fundamentów obiektu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. GDDKiA przekazała, że aktualnie wykonawca prowadzi prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowę tunelu utworzy 27 segmentów, przy czym obecnie powstaje 21 segment.

Budowa fragmentu drogi S3 na Dolnym Śląsku podzielona została na dwa odcinki: Bolków — Kamienna Góra Północ o długości ok. 16,1 km oraz Kamienna Góra Północ — Lubawka (granica państwa) o długości ok. 15,3 km. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, przy czym na każdej jezdni zostaną wyznaczone po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Fragment pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą powinien zostać oddany do użytku w pierwszej połowie 2024 r., z kolei na odcinku od Kamiennej Góry do Lubawki zakończenie prac budowlanych powinno nastąpić w drugiej połowie 2022 r.