Tunel musi być cały czas utrzymywany i monitorowany, szczególnie jeśli mówimy o jednym z najdłuższych tuneli w Polsce. Obiekt ten po oddaniu do użytku musi być monitorowany przez 24 godziny na dobę. Pracować będzie tam Centrum Zarządzania Tunelem, a także monitoring poprawności działania systemów obiektu.

Ponad 1 mln 160 tys. zł za opiekę nad tunelem

Do ich działania potrzeba oczywiście operatora, który musi dostać wynagrodzenie. GDDKiA właśnie podpisała umowę z firmami, które zajmą się opieką nad tunelem. Za dwa lata zajmowania się tunelem opłata wyniesie ponad 28 mln zł, co, miesięcznie daje ponad 1 mln 160 tys. zł.

Zadania, przed jakimi stanie operator to utrzymanie w zakresie konserwacji, eksploatacji i serwisowania urządzeń i systemów infrastruktury obiektu. W tunelu i budynkach przynależnych zainstalowano m.in. systemy:

 • zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego,  
 • kompleksowego oświetlenia,  
 • wentylacji,  
 • pomiaru CO, NO i widoczności,  
 • detekcji i sygnalizacji pożaru,  
 • łączności alarmowej i technicznej,  
 • łączności radiowej,  
 • nagłośnienia,  
 • sterowania i zarządzania tunelem,  
 • wyposażenia komunikacyjnego,  
 • monitoringu wizyjnego i detekcji,  
 • kontroli dostępu,  
 • zapobiegania gołoledzi. 

Ponadto trzeba zadbać o sieć hydrantów, kanalizację deszczową i instalację drenażową tunelu. Podpisana umowa obejmuje również utrzymanie znaków, sygnalizatorów, tablic zmiennej treści, wyposażenia komunikacyjnego w tunelu i mostowych urządzeń dylatacyjnych.

Do końca roku będzie dostępny dla kierowców

Tunel powinien być przejezdny do końca roku. Pierwotnie termin oddania do użytku był zapowiadany na koniec 2021 r., jednak został on przełożony na luty, a potem czerwiec. Powodem zmiany terminu były według wykonawcy złe warunki atmosferyczne, pandemia i nieobecność pracowników.

Na szczęście koniec tego roku jest bardzo prawdopodobny, ponieważ zasadnicze prace w tunelu zostały zakończone. Teraz trwają testy i wykończenie.

Obiekt ma 2,06 km długości, jest jednym z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce, a koszt inwestycji wyniósł miliard złotych.