• Od ponad roku w Holandii obowiązują obniżone limity prędkości na autostradach, w dodatku uzależnione od pory dnia
 • Ponad połowa Holendrów nie zaakceptowała nowych ograniczeń prędkości na autostradach
 • W Polsce na drogach ekspresowych można jeździć szybciej niż w Holandii na autostradach, ale są wyjątki
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Już ponad rok – od marca 2020 r. Holendrzy mają jeździć po autostradach w ciągu dnia z prędkością nie wyższą niż 100 km/h. Po godzinie 19 mogą przyspieszyć do 120 km/h. Zmiana była uzasadniana przez rząd argumentami ekologicznymi – niższa prędkość to niższe zużycie paliwa i niższa emisja dwutlenku węgla.

Obniżone limity prędkości – Holendrzy ich nie akceptują

Najnowsze badania statystyczne przeprowadzone wśród holenderskich kierowców mówią, że większość chciałaby powrotu do dawnego limitu 130 km/h – donosi PAP. 52 proc. Holendrów jest za podniesieniem limitu prędkości na autostradach, a 40 proc. respondentów stwierdziło, że nie widzi potrzeby powrotu do starych rozwiązań. Można zatem powiedzieć, że Holendrzy zazdroszczą nam jednego z najwyższych w Europie, a właściwie także na świecie, autostradowego limitu prędkości: 140 km/h.

Na pozostałych drogach dozwolone w Polsce maksymalne prędkości są już różne, przede wszystkim jednak liczba dodatkowych ograniczeń i wyjątków okazuje się dla wielu kierowców zbyt skomplikowana. Tego niech nam Holendrzy nie zazdroszczą...

Polskie limity prędkości - poza terenem zabudowanym do 140 km/h

W Polsce dozwolona prędkość zależy nie tylko od rodzaju drogi (autostrady, drogi ekspresowe, pozostałe), ale też w niektórych przypadkach od liczby jezdni i pasów ruchu. Co ważne, poza terenem zabudowanym ustawowo dozwolona prędkość może być ograniczona za pomocą znaków, ale nie może być w żaden sposób podniesiona. Nie ma zatem możliwości, aby nas zwykłej drodze jednojezdniowej poza miastem pojawił się znak dopuszczający jazdę z prędkością np. 100 km/h – jeśli Kodeks drogowy mówi 90 km/h, to na takiej drodze maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h albo mniej – jeśli na jakimś odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości.

 • 140 km/h – to prędkość dozwolona na autostradzie. W przypadku autostrady sprawa jest o tyle prosta, że każda autostrada ma co najmniej dwie oddzielone od siebie jezdnie, nie ma autostrad „uproszczonych”, na których obowiązują niższe limity. Oczywiście prędkość na autostradzie może być ograniczona znakami, w niektórych przypadkach przestrzeganie ograniczeń jest egzekwowane za pomocą odcinkowych pomiarów prędkości, co wiąże się z lawiną rejestrowanych wykroczeń.
 • 120 km/h – prędkość dozwolona na drodze ekspresowej dwujezdniowej. Uwaga, należy odróżnić liczbę jezdni od liczby pasów ruchu! Ekspresówka może mieć np. dwa pasu w jednym kierunku i tylko jeden pas ruchu w drugim kierunku, ale jeśli ruch odbywa się na dwóch odseparowanych jezdniach, to droga jest dwujezdniowa.
 • 100 km/h – limit prędkości na drodze ekspresowej jednojezdniowej. Droga jednojezdniowa to taka, która ma jedną wspólną powierzchnię przeznaczoną dla pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach, a kierunki ruchu są odseparowane od siebie jedynie znakami poziomymi.
 • 100 km/h to także limit prędkości na „zwykłej” („nieekspresowej”) drodze poza obszarem zabudowanym, która ma dwie jezdnie i co najmniej dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy.
 • 100 km/h – może jechać autobus spełniający dodatkowe warunki na autostradzie i drodze ekspresowej (bez rozróżnienia na drogi jedno- czy dwujezdniowe)
 • 90 km/h – limit prędkości na pozostałych drogach poza terenem zabudowanym
 • 80 km/h – na autostradzie, ale z przyczepą – oto limit dla prędkości zespołów pojazdów. Warto brać tę kwestię pod uwagę, gdy zastanawiamy się nad wyższością przyczepy kempingowej nad kamperem: takim pojazdem o dmc do 3,5 tony możesz na autostradzie jechać niemal tyle, „ile fabryka dała”, a zwykłym samochodem z przyczepą już znacznie wolniej. Ten limit prędkości dotyczy nie tylko zespołów pojazdów, ale też wszystkich pojazdów innych niż samochód osobowy, samochód ciężarowy z dmc do 3,5 t czy motocykl.
 • 80 km/h – to także limit prędkości dla zespołów pojazdów (oraz wszystkich pojazdów innych niż samochód osobowy, samochód ciężarowy z dmc do 3,5 t czy motocykl) obowiązujący na drodze ekspresowej i drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami ruchu w jedną stronę.
 • 70 km/h – to limit dla zespołów pojazdów i pojazdów wymienionych wyżej obowiązujący na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym.
 • 60 km/h – to maksymalna dozwolona prędkość podczas holowania poza obszarem zabudowanym
 • 50 km/h – obowiązujący obecnie przez całą dobę limit prędkości na obszarze zabudowanym
 • 40 km/h – limit prędkości na obszarze zabudowanym i poza nim dla motocykla, czterokołowca albo motoroweru, którym przewozi się dziecko do lat 7
 • 30 km/h – limit podczas holowania na obszarze zabudowanym
 • 30 km/h – tak szybko może jechać ciągnik rolniczy, również z przyczepą, niezależnie od rodzaju drogi
 • 20 km/h – limit dla wszystkich pojazdów w strefie zamieszkania

Limity na obszarze zabudowanym mogą być podniesione

Na obszarze zabudowanym – inaczej niż na drodze poza obszarem zabudowanym – limit prędkości może być za pomocą znaków nie tylko ograniczony, ale też podwyższony. Stąd liczne zwłaszcza na obrzeżach większych miast „siedemdziesiątki” albo osiemdziesiątki.

Droga ekspresowa w mieście - jaki obowiązuje tu limit?

Warto wiedzieć, że droga ekspresowa – nawet jeśli prowadzi obok centrum miasta – rządzi się swoimi prawami: co do zasady droga ekspresowa to droga formalnie wytyczona poza obszarem zabudowanym i obowiązują na niej limity dla „normalnej” drogi ekspresowej – do 120 km/h. Nie musimy się jednak zastanawiać nad statusem drogi – wystarczy obserwować znaki drogowe. Dlatego nie powinna nas dziwić tablica „koniec obszaru zabudowanego” znajdująca się na wjeździe na drogę ekspresową prowadzącą przez miasto i znak „początek obszaru zabudowanego” na zjeździe z takiej drogi. Ma to także znaczenie dla odpowiedzialności za przekroczenie prędkości: jeśli kierowca przekroczy prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, traci na 3 miesiące prawo jazdy; jeśli przekroczy o ponad 50 km/h na „ekspresówce” prowadzącej przez miasto, to tylko dostaje mandat. Niby proste...