• Nowe przepisy weszły w życie 20 maja
 • Pojawiła się nowe kategoria uczestników ruchu: to osoby korzystające z Urządzeń Wspomagania Ruchu (UWR), UTO (Urządzeń Transportu Osobistego) oraz hulajnóg elektrycznych, które ostatecznie stanowią odrębny rodzaj pojazdu.
 • Inne małe pojazdy silnikowe zaliczone zostały do Urządzeń Transportu Osobistego (UTO)
 • Nowe przepisy będą przyczyną wzmożonego tłoku na drogach dla rowerów, z których legalnie będą korzystać nowi uczestnicy ruchu
 • Kierowcy będą musieli wzmóc uwagę zwłaszcza na przejazdach dla rowerzystów i w strefach zamieszkania, ale też podczas manewrów w mieście
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

20 maja zaczęły obowiązywać przepisy, które legalizują wiele zachowań użytkowników hulajnóg elektrycznych, które dotychczas były jednoznacznie niezgodne z prawem. Z drugiej strony przewidują szereg ograniczeń związanych z korzystaniem z tego środka transportu. Pozwalają też na dalsze bardziej szczegółowe ograniczenia wprowadzane przez samorządy w odniesieniu do firm oferujących hulajnogi elektryczne wynajmowane na minuty.

W związku z nowymi przepisami pojawiają się nowe kategorie użytkowników dróg: kierujący hulajnogą elektryczną, kierujący UTO, czyli Urządzeniem Transportu Osobistego (to, wbrew pozorom, nie to samo) oraz korzystających z Urządzeń Wspomagających Ruch.

Hulajnoga elektryczna - kto może na niej jeździć?

Foto: Auto Bild

Przepisy są podobne do tych, które mówią o korzystaniu z rowerów, choć nie identyczne.

Co do zasady hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby, które udowodniły podstawową znajomość przepisów ruchu drogowego: posiadacze karty rowerowej oraz prawa jazdy kat. AM, A1, B1 oraz T, co jednocześnie ogranicza grupę legalnych użytkowników hulajnóg elektrycznych do osób, które mają co najmniej 10 lat. Osoby, które ukończyły 18 lat, podobnie jak w przypadku rowerów, mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej bez uprawnień.

Jest też furtka dla dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat: mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych, ale wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna - gdzie można na niej jeździć?

 • Podstawowym szlakiem dla hulajnóg elektrycznych ma być droga dla rowerów albo pas ruchu da rowerów. Jeśli wzdłuż drogi prowadzi droga dla rowerów, użytkownik hulajnogi ma obowiązek po niej jechać.
 • Z jezdni osoba na hulajnodze może korzystać, jeśli nie ma drogi albo pasa dla rowerów. Jest to jednak możliwe tylko, gdy na danej drodze maksymalna dozwolona prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeśli dozwolona prędkość jest wyższa, korzystanie z jezdni odpada i pozostaje chodnik.
 • Po chodniku na hulajnodze elektrycznej można jechać, jeśli nie ma drogi albo pasa ruchu da rowerów, a dozwolona na jezdni prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

Hulajnoga elektryczna do 20 km/h

Hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, a więc wolniej niż przeciętny rowerzysta. Niektóre samorządu wprost oczekują od firm oferujących hulajnogi elektryczne na minuty, że właściciele urządzeń elektronicznie ograniczą maksymalną prędkość tych pojazdów właśnie do 20 km/h.

Uwaga, wyjątek: na chodniku hulajnogą można jechać z prędkością pieszego – przepisy nie określają jej precyzyjnie, ale w praktyce oznacza to: nie szybciej niż 6 km/h.

Hulajnoga elektryczna - uwaga na pieszych!

Na chodniku oraz na drodze dla pieszych kierujący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym i nie ma prawa utrudniać im ruchu. Można zatem przyjąć, że sytuacja, gdy pieszy na chodniku rozjechany przez kierującego hulajnogą dostaje mandat, należy do przeszłości.

Hulajnoga elektryczna - czego nie wolno kierującemu?

Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:

 • jeździć w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu (granicą jest 0,2 promila);
 • przewozić zwierząt, ładunków lub innej osoby;
 • ciągnąć innych pojazdów i osób;
 • czepiać się innych pojazdów;
 • jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
 • jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy.

Hulajnoga elektryczna - jak ją zaparkować?

Domyślnym miejscem do parkowania hulajnóg elektrycznych mają być wyznaczone obszary (lub stojaki), a jeśli ich nie ma, dozwolone będzie stawianie hulajnóg wzdłuż krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do niej. Należy zachować co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych. Zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się na drodze wyklucza parkowanie hulajnogi na chodniku.

Hulajnoga elektryczna - ważne obowiązki

Przy wyprzedzaniu rowerów, hulajnóg, użytkowników UTO, kolumn pieszych, motocyklistów, itp. należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m. Zamiar skrętu należy sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką – jak na rowerze.

UTO czyli pojazdy elektryczne, ale nie hulajnogi

Foto: Szypulski Piotr / Auto Świat

Nowe przepisy wyodrębniają UTO – Urządzenia transportu osobistego, które jednak nie są hulajnogami:

Chodzi o deskorolki elektryczne sterowane pilotem lub balansowaniem ciała, jednokołowce elektryczne i wszelkie inne pojazdy, które mają silnik i pozwalają bez wysiłku przemieszczać się w warunkach miejskich ze znaczną prędkością – od 20 maja maksymalnie 20 km/h. Przepisy, które ich dotyczą, z jednym wyjątkiem są analogiczne do przepisów regulujących korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Ten wyjątek to zakaz korzystania z jezdni. Jadąc na UTO, można korzystać z drogi dla rowerów (ale już nie z pasa dla rowerów wydzielonego z jezdni), a także z chodnika, przy ograniczeniach prędkości takich samych jak w przypadku hulajnóg.

Urządzenia wspomagające ruch (UWR) - nowe przepisy regulują ruch rolkarzy!

Oto definicja kodeksowa UWR (obowiązuje od 20. czerwca):

A więc rolki, wrotki, deskorolki, monocykle bez silnika itp. Z takiego sprzętu można korzystać bez ograniczeń wiekowych i bez uprawnień. Mając UWR, można jechać po chodniku, po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów, pamiętając, że obowiązuje ruch prawostronny. Za pomocą UWR nie wolno jednak wjeżdżać na pas ruchu dla rowerów na jezdni. Uwaga – na UWR nie wolno jeździć po alkoholu (w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości), nie wolno też przewozić zwierzęcia i ładunku.

Przepisy o hulajnogach elektrycznych i UWR - uwaga kierowcy!

W strefie zamieszkania użytkownicy UWR mają obowiązek ustępowania pieszym, ale mają pierwszeństwo przed pojazdami! Poza strefą użytkownicy UWR mogą też przy przekraczaniu jezdni korzystać z przejazdów dla rowerzystów albo przejść dla pieszych. Zbliżając się do przejścia da pieszych, korzystając z UWR należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

Co ważne, przepisy dają użytkownikom hulajnóg elektrycznych te same przywileje co rowerzystom na drogach rowerowych. Kierujący samochodem, skręcając w drogę poprzeczną, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nie tylko rowerzyście jadącemu na wprost, ale jeż osobom na hulajnogach, rolkach, itp. Hulajnogiści mogą korzystać ze śluz dla rowerów. Ogólnie rzecz biorąc: od 20 maja osoba na hulajnodze ma możliwość przemieszczania się po drogach legalnie i w razie wypadku spowodowanego przez osobę trzecią jest chroniona prawem, ale też zachowania obecnie częste i bezkarne, w tym jazda z prędkością ponad 30 km/h, stają się obecnie zabronione.

Hulajnogi na minuty - miasta dostają uprawnienia

Nowe przepisy przewidują zawieranie umów firm wypożyczających hulajnogi na minuty z samorządami i dają prawo samorządom do wprowadzania i egzekwowania zasad związanych z utrzymaniem porządku. Koniec z porzucaniem hulajnóg na środku chodnika – np. samorząd warszawski uprzedza, że pojazdy te będą wywożone na koszt właściciela, a jednocześnie proponuje stworzenie sieci parkingów dla tego rodzaju sprzętu, w czym muszą jednak partycypować firmy wynajmujące. Dla użytkowników i właścicieli sprzętu oznacza to większą kontrolę i większą odpowiedzialność. Warszawa oczekuje też ograniczenia prędkości hulajnóg na wynajem do maksymalnie 20 km/h, choć w przypadku starszych pojazdów nie jest to – z racji przepisów – obowiązkowe. Inna rzecz, że osoba, która przy niedozwolonej prędkości spowoduje wypadek, naraża się na odpowiedzialność.

Reasumując...

...z nowych przepisów najmniej cieszyć będą się rowerzyści – już dziś na niektórych drogach dla rowerów w miastach ruch jest tak gęsty, że jest wręcz niebezpiecznie. Wpuszczenie na drogi dla rowerów użytkowników hulajnóg, rolkarzy i innych osób, w tym dzieci bez żadnych uprawnień i doświadczenia, sprawi, że będą ofiary, a jazda rowerem do pracy stanie się jeszcze bardziej ryzykowna.

Z drugiej strony sam fakt, że powstały nowe przepisy, powinien cieszyć. Teraz za głupotę będzie można dostać mandat (za jazdę na hulajnodze po dwóch piwach, za jazdę na hulajnodze w trzy osoby, za rozjeżdżanie pieszych, itp.), a gdy komuś coś się stanie, trzeba liczyć się z odpowiedzialnością karną. Jednoznacznie nielegalna staje się jazda na hulajnodze elektrycznej czy UTO z prędkością 30-40 km/h.