• W 2022 r. wzrosła liczba sprzedanych przez ubezpieczycieli polis komunikacyjnych
  • Nieznacznie spadła liczba zgłaszanych szkód
  • Dwa miesiące w roku należą do statystycznie najbardziej niebezpiecznych na drogach
  • W statystykach widać też wyraźnie, że w zależności od dnia tygodnia zmienia się ryzyko wzięcia udziału w kolizji lub wypadku drogowym

Na koniec 2022 r. w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyjnego był aż 27,6 mln umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. To o 600 tys. polis więcej niż przed rokiem.

Równocześnie wzrosła liczba dobrowolnie zawartych polis ubezpieczenia autocasco – z 6,6 mln do 7 mln.

Mniej zgłoszonych szkód niż rok wcześniej

Co do zgłoszonych szkód, to w sumie ubezpieczyciele zarejestrowali ich w ciągu całego roku 1,7 mln, z czego niecały milion zgłoszeń dotyczyło polis OC sprawcy, natomiast 760 tys. to szkody dotyczące polis autocasco. W obu kategoriach zanotowano spadki: w przypadku OC zgłoszono o 50 tys. mniej szkód, w przypadku AC mniej o blisko 40 tysięcy.

Jeśli chodzi o wypłaty, to suma odszkodowań z tytułu OC wyniosła 8,5 mld zł, natomiast z tytułu autocasco – ponad 6 mld zł.

Kiedy najłatwiej o wypadek?

Z udostępnionych przez UFG statystyk wynika, że do największej liczby zgłaszanych szkód dochodzi w poniedziałki (ok. 284 tys. łącznie z polis OC i AC) i w piątki (278 tys.).

Odpowiada to z grubsza policyjnym statystykom wypadków, przy czym – uwaga – policyjne roczne podsumowanie wypadków za rok 2022 nie jest jeszcze dostępne, można natomiast zapoznać się z raportem za rok 2021. Z danych policji (za rok 2021) wynika, że jeśli chodzi o wypadki, czyli zdarzenia skutkujące obrażeniami i śmiercią uczestników, najbardziej tragiczne są piątki, natomiast poniedziałki są na drugim miejscu.

Najspokojniejszym dniem tygodnia – i tu statystyki ubezpieczycieli oraz policji są całkowicie zgodne – jest niedziela.

Według ubezpieczycieli najbardziej niebezpiecznym miesiącem w roku jest maj, na drugim miejscu jest czerwiec. Według policji (te statystyki obejmują wypadki, a nie np. zarysowania parkingowe) najniebezpieczniejszym miesiącem w roku jest czerwiec, a na drugim miejscu jest lipiec. Ta prawidłowość potwierdza się od lat: do największej liczby wypadków dochodzi w miesiącach letnich, natomiast najspokojniejsze na drogach miesiące to luty i styczeń: niby jest ślisko i warunki drogowe są trudne, ale jednak jeździ się wolniej niż przy dobrej pogodzie, co przekłada się na mniejsze ryzyko wzięcia udziału w poważnym wypadku.