Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), które obsługuje system fotoradarów w Polsce, podkreśla, że nie wysyła wezwań z danymi do opłacenia mandatu. Po zarejestrowaniu wykroczenia CANARD najpierw wysyła do właściciela pojazdu formularze do wypełnienia i ustalenia stanu faktycznego (wraz ze wzorem takiego mandatu). Może to zrobić tradycyjną drogą, czyli listem poleconym, lub elektronicznie poprzez eBOK CANARD, jeśli ukarany wcześniej wyraził na to zgodę.

Wzór oświadczenia w sprawie kierującego zarejestrowanego przez fotoradar Foto: GITD
Wzór oświadczenia w sprawie kierującego zarejestrowanego przez fotoradar

Właściciel pojazdu może sam przyznać się do winy, wskazać prowadzącego lub tego nie zrobić. Procedura nałożenia mandatu karnego rusza dopiero po wyrażenia zgody na jego przyjęcie przez sprawcę naruszenia. GITD podkreśla, że tylko wystawiony mandat karny jest podstawą do zapłaty grzywny za wykroczenie. Każdy mandat kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Wzór mandatu karnego z fotoradaru Foto: GITD
Wzór mandatu karnego z fotoradaru

GITD zwraca również uwagę na nieprawidłowe dane, które mogą pojawić się w fałszywym wezwaniu z CANARD.

Mogą być to:

  • nazwa organu — np. "Główny Inspektorat RUCHU Drogowego" (poprawnie: Główny Inspektorat Transportu Drogowego);
  • adresu siedziby — np. "ul. Kołłątaja 115a" (poprawny adres siedziby CANARD: ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa, adres do korespondencji w sprawach naruszeń fotoradarowych: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn);
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail) — np. "kanard@ebok.gitp.gov.pl (poprawny e-mail: canard@gitd.gov.pl).

Jeśli masz pewności co do autentyczności otrzymanego pisma dotyczącego mandatu, najlepiej skontaktuj się z CANARD — pod adresem e-mail canard@gitd.gov.pl lub telefonicznie poprzez infolinię (22) 220 45 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00).