• Na niektórych fragmentach budowanych dróg poziom zaawansowania prac przekracza 90 proc. i wszystko wskazuje na to, że kierowcy pojadą nimi w 2022 r.
  • Węzeł w Zakręcie u zbiegu dróg DK2 i DK17 będzie miał trzy poziomy, przy czym na poziomie 0 znajdzie się rondo oraz przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów
  • Trzy obwodnice (Kołbieli, Pułtuska i Lipska) są w fazie projektowania prowadzącego do wydania przez wojewodę mazowieckiego decyzji ZRID
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że obecnie na Mazowszu w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowego Programu 100 Obwodnic zawartych jest 20 kontraktów. Zgodnie z planem do końca 2025 r. powinno powstać ok. 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych oraz 45 km obwodnic. Wszystkie powstają w systemie Projektu i buduj, co oznacza, że wykonawcy muszą nie tylko przygotować projekt budowlany, lecz także uzyskać wszystkie niezbędne decyzje oraz oczywiście wybudować drogę. W przypadku kolejnych 103 km dróg prowadzone są prace w terenie, a dalsze 150 km jest na etapie projektowania lub oczekiwania na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Droga A2 Mińsk Mazowiecki — Biała Podlaska

Do końca 2023 r. powinny zakończyć się prace na dwóch odcinkach A2, tj. pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Roboty w terenie rozpoczęły się podczas ubiegłej zimy i obecnie drogowcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Najdłużej, bo według planu do lata 2024 r., trzeba będzie poczekać na wykonanie środkowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Aktualnie wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne, które ma zakończyć się wydaniem decyzji ZRID — ta spodziewana jest w połowie 2022 r.

Droga A2 Kałuszyn — Groszki Foto: GDDKiA
Droga A2 Kałuszyn — Groszki

W przypadku kolejnych czterech odcinków A2 — od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej — w urzędach wojewódzkich mazowieckim i lubelskim trwają postępowania administracyjne prowadzące do uzyskania decyzji ZRID. GDDKiA przewiduje, że zostaną one wydane jeszcze w 2022 r., a same prace związane z budową ponad 63 km drogi A2 powinny zakończyć się w drugiej połowie 2024 r.

Droga S7 Napierki — Płońsk

Na odcinku Napierki — Mława zaawansowanie prac sięga 76 proc. Podczas zimy realizowano zadania, które można było wykonać przy panujących w tym czasie warunków pogodowych, np. na terenie obu MOP-ów, wygrodzeniach drogi, układaniu kanału technologicznego i odnawianiu oznakowania poziomego. Teraz w związku z poprawą pogody drogowcy zaczęli intensywniejsze prace na tym odcinku.

Pomiędzy Mławą i Strzegowem, gdzie puszczony został ruch po jezdniach trasy głównej, w okresie zimowym wykonawca działał głównie przy rozbiórce starego i budowie w tym samym miejscu nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi DK7. Obecnie kierowcy poruszają się po tymczasowym obiekcie. Oprócz tego drogowcy odnawiali m.in. oznakowanie poziome na jezdniach trasy głównej. Na tym odcinku zaawansowanie prac sięga 90 proc.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Taki sam poziom zaawansowania dotyczy odcinków Strzegowo — Pieńki oraz Pieńki — Płońsk (odpowiednio 92 i 90 proc.). Tutaj w trakcie zimy montowano wypełnienia ekranów akustycznych, budowano kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe. Ponadto prowadzono prace związane z ociepleniem magazynu soli, budową wagi i montażem ogrodzenia, a także wykańczano budynki MOP.

S7 Płońsk — Czosnów

Na tym 35-kilometrowym odcinku S7 budowa podzielona została na trzy zadania (Modlin — Czosnów, Załuski — Modlin i Siedlin — Załuski). We wszystkich trzech przypadkach obecnie prowadzone są postępowania administracyjne, które mają zakończyć się wydaniem decyzji ZRID. GDDKiA liczy, że zostaną otrzymane na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 r. i wtedy też ruszą pierwsze prace terenowe. Pierwszy ten odcinek, ten najbliżej Warszawy, ma być gotowy na początku 2024 r., dwa pozostałe wiosną 2025 r.

S7 Warszawa — Grójec

Wielu mieszkańców Warszawy i okolic czeka na finał budowy drogi S7 od węzła w pobliżu lotniska Okęcie do Grójca. Budowa 29-kilometrowego odcinka podzielona została na trzy etapy. Jak informuje GDDKiA, kierowcy korzystają już z odcinka od Tarczyna do początku obwodnicy Grójca.

Bliski ukończenia jest fragment o długości 6,6 km (zaawansowanie prac ponad 91 proc.), który łączy węzły Warszawa Lotnisko i Lesznowola. Na trasie głównej drogowcy wykonują betonową nawierzchnię i realizują roboty brukarskie oraz humusowanie. Oprócz tego wykonawca m.in. montuje bariery energochłonne, na obiektach układa nawierzchnię na kapach chodnikowych, wykonuje kanalizację deszczową i sanitarną oraz oświetlenie. Całość robót ma zakończyć się w październiku 2022 roku.

Droga S7 Warszawa — Grójec odcinek B Foto: GDDKiA
Droga S7 Warszawa — Grójec odcinek B

W tym samym czasie przejezdny ma być także ciąg główny na kolejnym odcinku. Ten mierzy niemal 15 km i obecnie prowadzone są tutaj prace związane z budową obiektów. Ponadto wykonawca buduje kanalizację sanitarną i deszczową, przebudowywane są również sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

S17 Warszawa Wschód (Zakręt) —

Lubelska

Obecnie w Zakręcie u zbiegu dróg DK2 i DK17 powstaje trzypoziomowy węzeł. GDDKiA przypomina, że długość realizowanego odcinka wynosi 2,5 km. Węzeł Warszawa Wschód pozwoli na przemieszczanie się we wszystkich kierunkach. Na północ, w kierunku Marek (WOW) na poziomie +1 będzie przebiegała droga ekspresowa. Na poziomie -1 znajdzie się fragment na kierunku Warszawa — Mińsk Mazowiecki — Warszawa, przy czym kierowcy pojadą drogą dwukierunkową jednopasową w każdą stronę. Poziom 0 zajmie rondo umożliwiające wjazd i zjazd na S17. Tutaj znajdą się również przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów.

Droga S17 węzeł Zakręt Foto: GDDKiA
Droga S17 węzeł Zakręt

W marcu br. drogowcy oddali do użytku kładkę dla pieszych i wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej, przebiegające nad S17, a obecnie prowadzone są roboty mostowe przy budowie estakad, tunelu w ciągu DK2 oraz konstrukcji obiektów i murów oporowych w ciągu S17. Ponadto wykonawca buduje konstrukcję jezdni głównej, układa asfaltową nawierzchnię na drogach lokalnych i prowadzi prace związane z przebudową DK2. Jak informuje GDDKiA, zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 78 proc.

S61 Podborze — Śniadowo

W styczniu 2020 r. podpisana została umowa na budowę ok. 19,5 km drogi S61. Ta powinna zakończyć się w czwartym kwartale 2023 r. i obecnie trwają m.in. prace ziemne i roboty przy fundamentach obiektów inżynierskich.

Obwodnice

GDDKiA realizuje również budowę obwodnic. Zaawansowanie prac na poziomie 90 proc. dotyczy obwodnicy Iłży w ciągu DK9. Zakończenie robót przewidziane jest na sierpień 2022 roku. W pierwszym kwartale 2025 r. powinna być gotowa 20-kilometrowa obwodnica Pułtuska (DK61/57). Aktualnie prowadzone są prace projektowe prowadzące do uzyskania decyzji ZRID. Minimalnie później, bo w drugim kwartale 2025 r., powinniśmy pojechać obwodnicą Kołbieli w ciągu DK50. Także i ten 11-kilometrowy fragment jest obecnie na etapie projektowania. Drogowcy czekają również na decyzję ZRID dla obwodnicy Lipska (DK79), która ma być gotowa w drugim kwartale 2024 roku.