GDDKiA rozpoczęła budowę ponad 250 km dróg na Mazowszu. Kolejne 150 km w przygotowaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że do końca 2025 r. na Mazowszu ma powstać ok. 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic. W przypadku kolejnych 103 km prowadzone są już prace w terenie, natomiast ok. 150 km jest w fazie projektowania lub czeka na wydanie decyzji ZRID.

Katalog Samochodów Auto Świat