Niemieckie służby stosują dość prosty system oznaczeń umieszczanych na pojazdach. To kolorowe okrągłe naklejki z informacją tekstową. Zależnie od wykroczenia stosuje się naklejki w kolorze żółtym lub czerwonym.

Charakterystyczna czerwona kropka widoczna na szybie samochodu oznacza poważne kłopoty dla właściciela pojazdu. W przypadku zignorowania ostrzeżeń należy liczyć się z grzywną w wysokości nawet do 100 tys. euro!

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Zwykle czerwone punkty umieszcza się na poważnie uszkodzonych samochodach (np. po wypadku czy kolizji) oraz takich, które klasyfikowane są do utylizacji (zwykle wraki). Czerwoną kropką mogą być także oznaczone pojazdy, które są już długo nieużywane (np. porzucone na parkingach publicznych) lub pozostawiono je bez ważnego numeru rejestracyjnego. Zależnie od przewinienia (np. zastrzeżenia co do tablicy rejestracyjnej) kara wynosi nie więcej niż 10 tys. euro. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel porzuci wrak, który jest klasyfikowany jako odpad. Wówczas mandat może sięgnąć nawet 100 tys. euro.

Zgodnie z przepisami (prawo dot. gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarowania odpadami) właściciel pojazdu oznaczonego czerwonym punktem jest zobowiązany do usunięcia w ciągu miesiąca. Po upływie wyznaczonego czasu władze usuną i zezłomują pojazd na koszt odpowiedzialnej osoby.