Od 29 czerwca 2022 r. na mocy umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą niektóre rodzaje przewozów są zliberalizowane i nie podlegają wymogom uzyskania zezwoleń przewidzianych w umowach dwustronnych.

Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2023 r., a niektórzy przedsiębiorcy otrzymywali bezpodstawne kary za brak zezwoleń, które w myśl wspomnianej umowy nie są wymagane. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do KE z pytaniem, czy potrzebne są zezwolenia. Adina Valean, unijna komisarz ds. Transportu odpowiedziała, że umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 r., dlatego zezwolenia dalej nie są potrzebne.

Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, ale powinna zostać zachowana równowaga we wzajemnym traktowaniu przedsiębiorców wykonujących przewozy towarów – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowa między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego określa szczegółowo warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników z Unii Europejskiej i Ukrainy. Ze szczegółami umowy można się zapoznać tutaj.