Działania były prowadzone w ramach projektu “Wspólne pogranicze — wspólne bezpieczeństwo” w Euroregionie Glancensis. Ćwiczenia odbyły się 8 listopada i miały na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia działań pościgowych w obrębie granicy dwóch państw.

Zadanie, jakie czekało na policjantów, polegało na złapaniu dwóch przestępców, którzy dopuścili się rozboju z użyciem broni palnej w Polsce. Pościg rozpoczęli funkcjonariusze z kłodzkiej komendy. Po dojechaniu do strefy przygranicznej sprawcy kierowali się na przejście Tłumaczów-Otovice, gdzie zostali skierowani także policjanci z Czech. Kłodzcy policjanci przy użyciu m.in. kolczatki zdołali zatrzymać pojazd oraz sprawców.

Taka sama akcja miała miejsce także na trasie Ścinawka Górna - Broumov, przy czym tam to czescy policjanci dokonali zatrzymania sprawców. Ćwiczenia oczywiście miały na celu doskonalenie umiejętności i współpracy przygranicznych jednostek policji z Czech i Polski, a także wdrażanie i utrwalanie międzynarodowych procedur pościgu transgranicznego przy współdziałaniu i wymianie informacji ze Wspólną Polsko-Czeską Placówką w Kudowie-Zdroju. Policjanci przeznaczyli ten czas także na wspólne rozmowy i dzielenie się informacji oraz doświadczeń zawodowych. Takie projekty mają przyczyniać się do lepszej efektywności i realizacji zadań służbowych. Dzięki temu rośnie poczucie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w przygranicznych okolicach, zarówno mieszkańców, jak i turystów.